Simulatorexperiment om nya förarstöd

Anneth Ejerfors/Mostphotos.com
Anneth Ejerfors/Mostphotos.com

VTI och Linköpings universitet genomför ett experiment i Linköping om förarbeteende och samspel i trafiken vid olika typer av trafiksituationer med nya tekniska lösningar.

Vem kan delta?

För att delta i studien behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Haft körkort i tio år eller längre
  • Kört i genomsnitt minst 1 500 mil om året

Hur går studien till?

Försöken körs dagtid och kvällstid, vardagar under perioden 2:a maj till 12:e maj på Olaus Magnus väg 35 i Linköping. Din medverkan tar ungefär 15 minuter. Under ungefär 10 minuter av tiden kommer du att köra en av våra simulatorer, dessutom får du fylla i frågeformulär och ge återkoppling.

Försäkring och ersättning

Vi erbjuder dig ett SF Anytime-presentkort värt 59 kronor i ersättning för ditt deltagande. Samtliga deltagare kommer vara försäkrade via Kammarkollegiet. Studien följer Etikprövningsmyndighetens riktlinjer.

Vad händer med mina uppgifter?

Alla data lagras centralt på VTI:s server. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske.

Avidentifierade data kommer att analyseras av forskare vid VTI och Linköpings universitet. Vi kommer inte att sprida material där du kan identifieras på till exempel sociala medier eller liknande kanaler.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Data kommer att redovisas i en masteruppsats. Vi kommer även vid begäran att sammanställa en enklare översikt av resultaten på gruppnivå.

Anmäl ditt deltagande

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: