Ljudexperiment om utryckningsfordons sirener

Bildtext
MICHAEL HOFFMAN/Mostphotos.com

VTI och Göteborgs Universitet genomför ett experiment i Göteborg som undersöker uppmärksamhet av utryckningsfordons sirener. Studien görs till ett kandidatarbete i kognitionsvetenskap på Institutionen för tillämpad IT.

Vem kan delta?

För att delta i studien behöver du uppfylla följande kriterier:

  • 18 år eller äldre
  • Ingen hörselnedsättning

Hur går studien till?

Försöken körs dagtid, vardagar under perioden 18–21 april på Götaverksgatan 2 i Göteborg. Din medverkan tar ungefär 25 minuter. Under ungefär 15 minuter av tiden kommer du att få lyssna på olika varianter av sirenljud. Övrig tid är för att fylla i frågeformulär och ge återkoppling.

Försäkring och ersättning

Vi erbjuder dig ett SF Anytime-presentkort värt 59 kronor i ersättning för ditt deltagande. Samtliga deltagare kommer vara försäkrade via Kammarkollegiet. Studien följer Etikprövningsmyndighetens riktlinjer.

Vad händer med mina uppgifter?

All data lagras centralt på VTI:s server. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske.

Avidentifierade data kommer att analyseras av forskare vid VTI och Göteborgs universitet. Vi kommer inte att sprida material där du kan identifieras på till exempel sociala medier eller liknande kanaler.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Data kommer att redovisas i en kandidatuppsats. Vi kommer även vid begäran att sammanställa en enklare översikt av resultaten på gruppnivå.

Anmäl ditt deltagande

Anmäl dig via länken här under.

Ljudstudie (office365.com) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: