Trötthetsförsök i simulator

körsimulatortest_Foto Tiina Mauritzell
Tiina Mauritzell/VTI

VTI genomför nu en studie i Linköping om trötthet, bilkörning och ljusförhållanden. Försöksdeltagare kommer att få köra en körsimulator vid upprepade tillfällen under ett dygn.

Vi söker 20 personer som kan vara vakna ett helt dygn och som kan vara på VTI från eftermiddag till tidigt nästkommande morgon.

Vem kan delta?

För att delta i studien behöver du uppfylla följande kriterier:

  • 20-60 år
  • Inga anlag för åksjuka
  • Inga glasögon vid bilkörning (linser är ok)
  • Minst 5000 körda mil totalt, varav minst 1000 mil senaste året
  • Inga kända sömnsjukdomar
  • Kunna avstå från rökning/snus under försöket.

Hur går studien till?

Under studien kommer du att få köra i en av våra körsimulatorer. Två körningar görs på eftermiddagen och två körningar görs efter midnatt. Varje körning är ungefär 1 timme lång. Du behöver vara vaken från kl. 07 på försöksdagen. Kl. 15 kommer du till VTI, och ungefär kl. 04 får du gå hem. Datainsamlingen sker under perioden 6–17 mars 2023. Studien är etikprövad.

Sammanlagt kommer 20 personer att delta. Vi mäter ögonrörelser, hjärtfrekvens och du skattar hur sömnig du känner dig. Du kommer även att fylla i enkäter om hur du upplevde körningen.

Försäkring och ersättning

Vi erbjuder dig 2 000 kr (före skatt) i ersättning för utebliven inkomst. Samtliga deltagare kommer vara försäkrade via Kammarkollegiet. Studien är etikprövad.

Vad händer med mina uppgifter?

Alla data lagras centralt på VTI:s server. Enbart de forskare som ingår i projektet får tillgång genom lösenord som kopplas till forskarens inloggningskonto på VTI. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske. Materialet som samlas in kodas med ett id-nummer där endast projektledaren kommer att ha tillgång till nyckeln mellan id-nummer och namn. Det avidentifierade datamaterialet kommer att användas av forskare vid VTI även i framtida studier. Data sparas i tio år.

Avidentifierade data kommer även att analyseras av forskare vid företaget CardioId i Portugal. Vi kommer inte att sprida material där du kan identifieras på till exempel sociala medier eller liknande kanaler.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Data kommer att redovisas i vetenskapliga publikationer. Vi kommer även vid begäran att sammanställa en enklare översikt av resultaten på gruppnivå.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Data kommer att redovisas i vetenskaplig publikation. Vi kommer även vid begäran sammanställa en enklare översikt av resultaten på gruppnivå.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i enkäten som du når via länken här under. Om du blir utvald till studien kommer vi att kontakta dig under de närmaste dagarna.

Senast uppdaterad: