Studie om körvanor i tjänsten

Fotokollage man på stege  och en äldre person i rullstol framför tv.
Foto: Katja Kircher och Börje Svensson/Mostphotos.com

Hjälp oss få kunskap om hantverkares, hemsjukvårds- och hemtjänstpersonals resande i tjänsten.

Det finns en stor okunskap kring dessa yrkesgruppers resande i tjänsten, däremot är det känt att de arbetar i riskfyllda miljöer. De kör ofta långa sträckor, under olika tider på dygnet samt i situationer där stress, trötthet och ouppmärksamhet kan påverka körförmågan. Ändå räknas hantverkare och personal inom hemsjukvård och hemtjänst inte som yrkesförare och omfattas därför varken av regler för kör- och vilotider eller krav på yrkesförarkompetens (YKB). Vi vill därför veta mer om deras körvanor.

Vem kan vara med?

Vi söker dig som kör bil eller cyklar i jobbet inom hemtjänsten, hemsjukvården eller som hantverkare.

Vad får du göra?

Inför studien får du vid ett tillfälle komma till VTI (Magnus Olaus Väg 35, Linköping) för information om projektet, möjlighet att ställa frågor och för att hämta en positionsloggare som noterar var och hur du kör i tjänsten.

Du väljer en tid som passar dig. Själva studien pågår sedan under tio arbetsdagar. Det enda du då behöver göra är att:

  • svara på några flervalsfrågor varje morgon och kväll via en webenkät
  • fotografera lasten i bilen eller på cykeln
  • ha med dig en positionsloggare för bilen eller cykeln och
  • svara på en bakgrundsenkät.

 

Ersättning

Vi erbjuder dig 3000 kr (före skatt) i ersättning.

 

Anmäl ditt intresse här!

Webbenkät för dig som arbetar som hantverkare


Webbenkät för dig arbetar inom hemsjukvårds eller hemtjänst.

Vad händer med mina uppgifter?

All data lagras centralt på VTI:s server. Enbart de forskare som ingår i projektet får tillgång genom lösenord som kopplas till forskarens inloggningskonto på VTI. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske.

Materialet som samlas in kodas med ett ID-nummer där endast projektledaren kommer att ha tillgång till nyckeln mellan ID-nummer och namn. Datamaterialet kan komma att användas (utan koppling till namn) av forskare på VTI även i framtida studier. Data sparas i tio år.

Studien sker på uppdrag av AFA försäkring och är godkänd av Etikprövningsnämnden. Inget material kommer spridas där en enskild person kan identifieras.

Mer om VTI:s hantering av personuppgifter och dina rättigheter Länk till annan webbplats.

Tack för din medverkan!

Kontakt

Senast uppdaterad: