Vi behöver lastbilsförare för studie på väg

Lastbil i trafiken
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

VTI söker frivilliga deltagare till en studie för utvärdering av trötthetssystem i lastbil. Försöken kommer att genomföras genom körning på allmän väg.

Den här studien sker med syfte att tillhandahålla data för att förbättra och utvärdera system för trötthets- och uppmärksamhetsvarningar. Försöken kommer att genomföras från augusti till oktober 2022, där din medverkan tar cirka ett dygn.

Vem kan delta?

Till studien söker vi en lastbilsförare som uppfyller följande kriterier:

  • Yrkesförare som kör tunglastbil i jobbet

Hur går studien till?

Studien sker under körning på allmän väg i lastbil och sammanlagt kommer 30 personer delta.

De som deltar kommer att köra en Scania lastbil mellanLinköping och Gränna fram och tillbaka vid två tillfällen under ett dygn. Den ena gången är på dagen och den andra på natten. Vi mäter ögonrörelser, hjärtfrekvens och du skattar hur sömnig du känner dig. Vi mäter även hur du kör.

Datainsamlingen sker under mitten på augusti till slutet på
september 2022, men du deltar endast ett dygn. Studien är etikprövad.

Förutom bakgrundsinformation om dig samlas data in och analyseras avseende fysiologiska mått som ögonrörelser och hjärtaktivitet, körrelaterade mått som hastighet, sidoläge, reaktionstid, samt videofilmer av ditt ansikte under körning.

Försäkring och ersättning

Vi erbjuder dig 2 500 kr (före skatt) i ersättning för utebliven inkomst. Samtliga deltagare kommer vara försäkrade via Kammarkollegiet.

Vad händer med mina uppgifter?

All data lagras centralt på VTI:s server. Enbart de forskare som ingår i projektet får tillgång genom lösenord som kopplas till forskarens inloggningskonto på VTI. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske. Materialet som samlas in kodas med ett id-nummer där endast projektledaren kommer ha tillgång till nyckeln mellan id-nummer och namn. Datamaterialet kommer att användas av forskare vid VTI även i framtida studier. Data sparas i tio år.

Avidentifierade data kommer även att analyseras av Scania. Vi kommer inte att sprida material där personer kan identifieras på sociala medier eller liknande kanaler.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Data kommer att redovisas i vetenskaplig publikation. Vi kommer även vid begäran sammanställa en enklare översikt av resultaten på gruppnivå.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i enkäten som du når via länken här under. Om du blir utvald till studien kommer vi att kontakta dig under sommaren.

Om studien

Trötthet hos förare är en bidragande faktor i omkring 20 procent av alla olyckor som inträffar i trafiken. Trötthet uppstår inte bara då förare har sovit för lite eller då de kör på natten utan även när de blir trötta efter att ha kört under lång tid med hög eller låg belastning.

Framtidens fordonskrav omfattar krav på förarstödsystem som detekterar trötthet hos förare och som ger varningar då detta inträffar. Enligt EU:s allmänna säkerhetsföreskrift GSR 2019/2144, tillägg 2021/1341, ska alla nya fordonsmodeller utrustas med system för trötthets- och uppmärksamhetsvarningar. Dessa system behöver utvärderas för att säkerställa att de uppfyller riktlinjerna.

Kontakt

Senast uppdaterad: