Delta i studie om vägutformningen vid KTH

En gemensam yta vid KTH där olika trafikanter ska samsas.
Foto: Henriette Wallén Warner/VTI

Vi bjuder in dig som regelbundet kör bil förbi KTH:s entré via Drottning Kristinas väg eller Lindstedtsvägen att dela med dig av dina synpunkter på utformningen.

Ytan vid KTH:s entré är en gemensamhetsyta som får användas av alla – fotgängare, cyklister och bilister. I detta projekt undersöker vi bilisters upplevelse av att köra på gemensamhetsytan samt samspelet mellan olika trafikantgrupper.

Vem kan vara med?

Viktiga kriterier för att du ska kunna vara med är att du:

  • har körkort för personbil (B-körkort).
  • kör regelbundet över ytan vid KTH via Drottning Kristinas väg eller Lindstedtsvägen (minst en gång i veckan).

När och var?

När: studien genomförs 30 maj till 3 juni, kl. 09:00–19.00. Besöket tar cirka 30–60 minuter.

Var: Malvinas väg 6 (VTI:s lokaler på KTH Campus i Stockholm).

Hur går studien till?

Du kommer att få:

  • svara på ett par frågor om dig själv och hur ofta du kör på gemensamhetsytan vid KTH.
  • läsa 44 påstående och ta ställning till dessa.
  • delge vad du tycker om gemensamhetsytan och liknande trafiklösningar.

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta. Om du väljer att avbryta behöver du inte uppge varför.

Som tack för hjälpen

Som tack för ditt deltagande får du välja 1 biobiljett eller 5 Trisslotter.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret här under. Om du blir utvald till studien kommer vi att kontakta dig när studien drar igång via den e-postadress som du anger.


2. Har du körkort för personbil (B-körkort)? * (obligatorisk)
2. Har du körkort för personbil (B-körkort)?


3. Hur ofta kör du bil över gemensamhetsytan vid KTH? * (obligatorisk)
3. Hur ofta kör du bil över gemensamhetsytan vid KTH?


Om projektet

  • Forskningshuvudman för projektet är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet.
  • Resultat från projeket: Projektet beräknas vara klart våren 2023. Vill du då ta del av resultaten kan du kontakta oss eller ladda ner rapporten gratis på VTI:s webbplats (www.vti.se).

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta någon av oss!

Senast uppdaterad: