Hur ser dina behov av transportlösningar ut?

Logga för EU-projekt SHOW som står för  Shared automation operation models for Worldwide adoption

Delta i en undersökning inom EU-projektet SHOW med syftet att få en djupare förståelse för medborgarnas behov, önskemål och acceptans av transportlösningar idag och i framtiden då automatiserade lösningar kommer att vara en del av transportsystemet.

Genom att svara på frågan i webbundersökningen accepterar du också att vi får använda dina svar i denna undersökning. Du kan dra ur när du vill utan att ange någon anledning. Dina svar kommer att lagras separat och behandlas anonymt, det vill säga utan någon koppling till dig personligen.

Följ länken till undersökningen och sedan pilarna längst ner på sidan för ditt deltagande. Det tar cirka 20 minuter att svara på alla frågorna.

Kontakt

Senast uppdaterad: