Hur säker och trygg upplever du pendeltågsstationen?

Tågperrong med ett väntande tåg i dimma.
Foto: Mickes fotosida/Mostphotos

Nu söker vi personer som är 16 år eller äldre och reser från eller till Järna pendeltågsstation och vill besvara vår webbenkät. Den tar cirka 4 minuter att besvara.

Studien genomförs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av, och i samarbete med, Trafikverket. Den handlar om hur fysisk utformning och information påverkar säkerheten och tryggheten på pendeltågsstationer och är en uppföljning av den studie vi genomförde för ett år sedan (se resultat nedan).

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och dina svar behandlas utan att obehöriga kan ta del av dem. Inga personuppgifter kommer samlas in i studien.

Resultat

Här kan du ta del av resultaten från den studie vi genomförde år 2020.

Redovisning av första delen i projektet. ”Utvärdering av säkerhetsåtgärder utifrån obehöriga i spår vid stationsområden” 2021-02-19 Länk till annan webbplats.

Sammanställningen av resultaten från den nu aktuella undersökningen beräknas vara färdig våren 2022 och finns då för gratis nedladdning på vti.se/stationer

Kontakt

Om du har några frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta oss.

Henriette Wallén Warner
Projektledare VTI
070-943 01 19
henriette.wallen.warner@vti.se

Anna-Lena Lindström Olsson
Planerare trafiksäkerhetsåtgärder Trafikverket
010-124 28 01
anna-lena.lindstrom-olsson@trafikverket.se

Senast uppdaterad: