Däckslitage hos el- och elhybridfordon

Staplade bildäck.
Foto: Lightpoet/Mostphotos.com

El- och elhybridfordon blir allt vanligare i trafiken. Det förekommer olika uppfattningar om hur dessa fordon påverkar däckslitaget. För att få en bild av erfarenheterna kring detta, gör VTI på uppdrag av Naturvårdsverket, en enkätstudie med el- och hybridbilägare.

Slitage av bildäck bedöms vara en av de största källorna till mikroplaster i miljön. Den pågående elektrifieringen kan antas påverka slitaget av däck och det finns därför anledning att undersöka hur ägare till elbilar och elhybrider uppfattar att däcken på deras fordon slits.

Enkäten vänder sig till bussföretag, taxiföretag, biluthyrningsföretag och allmänheten som har erfarenheter av däckslitage hos el- och elhybridfordon.

Enkäten tar ungefär två minuter att besvara.

Senast uppdaterad: