Forskningsprojekt om körbarhet och förarbeteende för tåg på ERTMS-banor

Kvinna i VTI:s tågsimulator.
Foto: Katja Kircher

Vi söker tågförare som har erfarenhet av att framföra tåg på ERTMS-banor. Du kan vara nyexaminerad förare men också förare med lång erfarenhet. Försöket tar en dryg timme och en ersättning utgår med 500 kr.

VTI genomför på uppdrag av Trafikverket och Vinnova en studie om körbarhet och körbeteende. Syftet är att öka kunskapen kring hur olika signalprojekteringar påverkar tågföraren och olika kapacitetsaspekter. Resultatet kommer att användas för projektering av nya ERTMS-banor, samt för att förstå förarbeteende. Målet är robusta projekteringar med en så bra arbetsmiljö som möjligt för föraren.

VTI:s tågsimulator på turné

För att genomföra forskningsstudien kommer vi ta med vår tågsimulator på en turné. En trailervagn har utrustats med en simulator av typen X52 Bombardier Regina.

Vi kommer att finnas på följande orter under dessa preliminära datum:

  • Sundsvall: 2–4 september 2021
  • Umeå: 6–8 september 2021
  • Luleå: 10–13 september 2021
  • Boden: 14–15 september 2021
  • Umeå: 17–18 september 2021
  • Sundsvall: 19–20 september 2021

Anmälan

Till studien söker vi förare som har erfarenhet av att framföra tåg på ERTMS-banor. Du kan vara nyexaminerad förare men också förare med lång erfarenhet. Försöket tar en dryg timme och en ersättning utgår med 500 kr. Under körningen registreras både fordonsdata såsom hastighet, inbromsningar, körd sträcka och ögonrörelser. Alla data som samlas in från försöket kommer att avidentifieras och kommer huvudsakligen att analyseras på gruppnivå.

Vill du bidra till ökad kunskap inom området och samtidigt delta i ett spännande rullande forskningsprojekt?

Anmäl ditt intresse genom att fylla i rekryteringsenkäten. Du blir kontaktad för bokning av tid.

Om studier och covid-19: VTI följer folkhälsomyndighetes rekommendationer och allmänna råd vad gäller smittskydd i vår hantering av Covid-19. Som en del i detta ber vi dig att avboka din tid om du skulle känna dig minsta lilla sjuk. Du ska även ha varit fri från följande symtom i minst två veckor innan försöket: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.

Senast uppdaterad: