Elever i Linköping sökes till studie om barns och ungdomars skolväg

Ungdom på cykel mad buss i bakgrund.
Foto: Katja Kircher

Vi söker elever i Linköping för en studie om barns och ungdomars skolväg. Som deltagare i studien ber vi dig att svara på en webbenkät.

Vi genomför nu en serie studier om barns och ungdomars väg till skolan. Vi är intresserade av hur din skolväg ser ut – vad som är bra och vad som är dåligt, och om den går att göra bättre. Målet är att kunna ta fram vetenskapligt underbyggd information om hur trafikmiljön kan anpassas till allas behov, alltså även barnens. Första steget är en kort enkät.

Besvara webbenkäten

Enkäten tar cirka fem minuter att besvara. Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavare godkänna att du besvarar enkäten.
Genom att svara på frågorna i webbenkäten ger du ditt godkännande att vi kan använda svaren i forskningsstudien. Du kan när som helst avsluta enkäten, vilket innebär att du avbryter ditt deltagande i studien.

Delta i studie

Vi håller även på med en studie där vi vill veta mer om olika skolvägar. I den studien kommer vi att följa ett antal elever under deras väg till skolan. Om du vill anmäla intresse för att delta i studien kan du välja att lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. I dagsläget söker vi främst högstadie- och gymnasieelever. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Senast uppdaterad: