Barn, ungdomar och föräldrar sökes till studie om skolvägar

Elev på väg till skolan med en buss i bakgrunden.
Foto: Katja Kircher

Vi söker elever i Linköping för en studie om barns och ungdomars skolväg. För att delta i studien ber vi dig som elev att svara på en webbenkät. Är du under 18 år så behöver du målsmans godkännande. Det går bra att du fyller i enkäten tillsammans med en vuxen.

Vi genomför nu en serie studier om barns och ungdomars väg till skolan. Vi är intresserade av vilka krav som trafikmiljön ställer och hur barn och ungdomar i olika åldrar klarar av att leva upp till dessa krav. Målet är att kunna ta fram vetenskapligt underbyggd information om hur trafikmiljön kan anpassas till barns behov. Första steget är en kort enkät. Den är lättast att fylla i på datorn, men det fungerar även med mobila enheter.

Besvara webbenkät

Enkäten tar cirka fem minuter att besvara. Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavare godkänna att du besvarar enkäten. Även du som inte bor i Linköping är välkommen att fylla i enkäten, men du kommer inte att kunna vara med i nästa delstudie.

Genom att svara på frågorna i webbenkäten ger du ditt godkännande att vi kan använda svaren i forskningsstudien. Du kan när som helst avsluta enkäten, vilket innebär att du avbryter ditt deltagande i studien.

Intresseanmälan för framtida studie

Vi planerar en studie till där vi vill veta mer om olika skolvägar. I den studien kommer vi att följa ett antal elever under deras väg till skolan. Om du vill anmäla intresse för att delta i studien kan du välja att lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Senast uppdaterad: