Hur reser du som bor i Skåne?

Trafikljus
Foto: Askolds Berovskis

Hjälp oss genom att svara på en enkät. Dina svar bidrar till viktig forskning om transportsystemet.

Hur reser du som bor i Skåne? Vilka transportmedel har du tillgång till? Har du någonsin känt dig hotad eller varit utsatt för våld medan du rest?

Boende i Skåne, oavsett ålder och kön, kan svara i enkäten.

Enkäten tar ungefär 10 minuter att svara på. Du kan svara på olika språk. Språk väljer du i högra hörnet av enkäten.

TInngos logotype.
EU-flagga

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 824349.

Senast uppdaterad: