Bussförare sökes till studie om kollektivtrafikens påverkan av covid-19

Buss kör i korsning
Foto Anna Grigorjeva, Mostphotos.com

Vi söker bussförare för att undersöka hur pandemin påverkat arbetsförhållanden och hälsan hos bussförare i lokal och regional kollektivtrafik. Som deltagare får du svara på en webbenkät eller ställa upp på intervju.

I studien är fokus på bussförare, men även beställare och operatörers erfarenheter inkluderas för att få en bred bild av förarnas situation och orsakerna bakom det som upplevs.

Besvara webbenkät

Genom att svara på frågorna i webbenkäten ger du ditt godkännande att vi kan använda svaren i forskningsstudien. Du kan när som helst avsluta enkäten, vilket innebär att du avbryter ditt deltagande i studien. Dina svar sparas och analyseras anonymt, det vill säga utan någon koppling till dig som person.

Som symboliskt tack kan du delta i en utlottning av Trisslotter. Om du är intresserad av det så lämna dina kontaktuppgifter i slutet av webbenkäten.

Delta i intervju

Om du vill anmäla intresse för att delta i en intervju kan du välja att lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Om studien

Syftet med studien är att undersöka hur arbetslivet, arbetsmiljön och hälsan hos bussförare har och kommer att påverkas av pandemin. I studien är fokus på bussförare, men även beställare och operatörers erfarenheter inkluderas för att få en bred bild av förarnas situation och orsakerna bakom det som upplevs. Studien genomförs av VTI och finansieras av AFA försäkringar.

Covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare i lokal och regional kollektivtrafiklänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: