Försök i körsimulator

VTI:s körsimulator SIM 4 i Göteborg
Foto: Hejdlösa bilder AB, VTI

Vi kommer att genomföra en försöksstudie inom trafiksäkerhet med vår körsimulator Sim IV i Göteborg under vecka 6 (8–12 februari 2021) och söker därför deltagare.

Anmäl ditt intresse

Anmälan är nu stängd. Vi tackar alla som visat intresse för studien!

Mer om studien

Studien ingår i ett projekt som heter Heterogeneous.

Heterogeneous webbplatslänk till annan webbplats

COVID-19

För att förhindra smittspridning av COVID-19 följer VTI rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Alla utrymmen och all utrustning som används i försöket kommer att desinficeras noggrant före och efter varje deltagare. Skyddsutrustning kommer att användas där det är tillämpligt (t.ex. munskydd, skoskydd, handsprit). Även rekommendationer om social distansering kommer att följas under försökets gång.

Du får inte delta om du har eller har haft COVID-19-relaterade symtom de senaste två veckorna.

Senast uppdaterad: