Vi vill veta hur du reser idag!

Slingrig landsväg.
Foto: Michael Erhardsson

Denna enkät ingår i projektet KomILand som ska testa nya mobilitetstjänster i Timmersdala, Lundsbrunn och Broddetorp. För att kunna utvärdera projektet vill vi veta hur ni som bor där reser idag (oavsett om ni kommer att använda KomILandtjänsterna).

Enkäten kan besvaras direkt genom att du går in på följande länk via din telefon eller dator:

Utvärderingen genomförs av forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet samt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI. Svaren sekretessbehandlas.

Kontakt

IVL:s logotype

Åsa Hult
IVL Svenska Miljöinstitutet
asa.hult@ivl.se
Tel: 010-788 69 28

VTI:s logotype

Per Henriksson
Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI
per.henriksson@vti.se
Tel: 013-20 41 78

Senast uppdaterad: