Mätningar pågår för att utvärdera cykelstråk

Cyklister på en trafikerad cykelbana.
Foto: Annika Johansson

Region Skåne och VTI utvärderar cykelstråken mellan Malmö-Lomma, Lomma-Arlöv och Malmö-Lund. Detta görs med hjälp av mätningar som utförs av Bumbee Labs. Mätningarna ingår i ett forskningsprojekt med syfte att utvärdera förbättrings- och uppmuntransåtgärder som Trafikverket och kommunerna genomför på cykelstråken.

Denna utvärdering är främst inriktad på hur cykelstråken utnyttjas i praktiken och ska svara på bland annat följande frågeställningar: Leder åtgärderna till ökad cykling på stråken? Var ansluter man till och svänger av från stråken? Kommer det att gå snabbare att ta sig mellan två platser när åtgärderna är genomförda?

Mätningen sker genom anonymiserad registrering av wifi-signaler från mobiltelefoner, datorer eller andra enheter med wifi-utrustning påslagen. Dessa signaler sparas högst tillfälligt i några sekunder för att bestämma position, under den tiden är det endast Bumbee Labs som har tillgång till informationen. Efter det omvandlas wifi-signalen till ett löpnummer som inte kan spåras till en enskild enhet. Detta löpnummer används för att koppla ihop olika platser där mätning sker och på detta sätt kan cyklisternas rutt och hastighet följas.

Om du inte vill delta i mätningarna så kan du slå av wifi på din telefon eller enhet med wifi-utrustning. Mätningarna sker omkring 20‑30 m i diameter kring platsen där mätutrustningen är placerad.

Region Skåne, VTI och Bumbee Labs följer GDPR angående hur systemet för insamling av wifi-signaler ska anpassas för att vara tillåten. Systemet är utformat så att enskildas resor längs cykelstråken anonymiseras. Uppgifter som kan hänföras till enskildas mobiltelefoner eller wifi-utrustning raderas direkt efter den registrering som behövs för att knyta enheten till en viss plats.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig: VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), kontakt till projektledaren: Åsa Forsman, 013-204279, asa.forsman@vti.se

Personuppgiftsbiträde: Bumbee Labs AB, kontaktperson: Staffan Liljestrand, 070-5420190, staffan.liljestrand@bumbeelabs.se

Kontaktperson för Region Skåne: Lisa During Janson, 072-5428997, lisa.duringjanson@skane.se

Senast uppdaterad: