SKB för yrkesverksamma inom transportplanering

  • 30 mar - 6 dec
  • Göteborg/Linköping/digitalt

Lena Levin, forskningsledare på VTI en av de ansvarige för kursen. Kursen ger dig kunskap om transportplaneringens sociala dimension. Du lär dig genomföra en social konsekvensbedömning (SKB) och hur den och andra metoder kan bidra till att uppnå mål i Agenda 2030.

Kursen utgår från vetenskapligt baserad kunskap och praktiska moment om socialt hållbar transportplanering.

Kursen omfattar ca 80 timmar fördelat på möten (ca 30 timmar), självständig inläsning inför träffar och eget arbete med fallstudie.

Kursen genomförs genom en kombination av fysiska och digitala träffar och av individuellt förberedelse och efterarbete för dig som deltagare. Förarbetet kan exempelvis bestå av att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur eller arbeta med din/er fallstudie.

Anmälan och mer detaljerad information finns på Göteborgsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information

Datum:

-

Startar:

10:00, 30 mars 2023

Ort:

Göteborg/Linköping/digitalt
Senast uppdaterad: