Kunskapsdag arrangerad av SKR för politiker i nämnder som beslutar om kollektivtrafik

  • 14 mar
  • Stockholm

John Hultén, föreståndare och Helena Svensson, utbildningsansvarig på K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik medverkar i programmet.

Syftet med dagen är att ge ökad kunskap om kollektivtrafik och dess organisering samt att ge stöd i det politiska uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i regionen.

Anmälan och mer information på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information

Datum:

Tid:

09:00 - 16:00

Ort:

Stockholm
Senast uppdaterad: