Mobilitet 2022 - forskarkonferens om transporter och mobilitet

  • 23 maj - 24 maj
  • Oslo

Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum, VTI, deltar på Norges största forskningskonferens inom mobilitet och transporter.

Transportøkonomisk institutt (TØI) och Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) arrangerar denna konferens tillsammans med 16 andra aktörer inom transportsektorn.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats..

Mer information

Datum:

-

Ort:

Oslo
Senast uppdaterad: