VTI:s lunchseminarium i transportekonomi

  • 14 dec
  • Online
  • Samuel Lindgren, samuel.lindgren@vti.se

Jonas Eliasson (Trafikverket) håller ett föredrag på temat "Förslag till ny nationell infrastrukturplan 2022-2033 - effekter.

Välkommen till lunchseminarium i transportekonomi!

Förslag till ny nationell infrastrukturplan 2022–2033 – effekter, överväganden, lärdomar

Jonas Eliasson (Trafikverket)

Datum och tid: Tisdag den 14 december, kl. 13.00-14.00

Plats: OBS! Detta seminarium kan enbart följas via länk.

Under 2021 anordnar VTI en serie lunchseminarier inom transportekonomi. Föreläsningarna kommer behandla aktuella ämnen inom transportforskning med koppling till samhällsekonomi och samhällsnytta. Det kommer att finnas tid för diskussion och frågor vid varje tillfälle. VTI:s ambition är att föra en oberoende debatt där intressenter från både akademi, politik och näringsliv är välkomna att delta.

Program

Kl.13.00 Seminariet startar
Presentation: Förslag till ny nationell infrastrukturplan 2022-2033 – effekter, överväganden, lärdomar.
Föreläsare: Jonas Eliasson (Trafikverket)

Den 30 nov lämnar Trafikverket sitt förslag till ny nationell infrastrukturplan till regeringen. Den nu gällande planen avser perioden 2018–2029, och det nya planförslaget avser 2022–2033. Den nationella infrastrukturplanen omfattar underhåll och investeringar av statlig infrastruktur, dvs. främst statliga vägar och järnvägar. Vid detta seminarium presenteras huvuddragen i planförslaget, vilka förutsättningar och överväganden som lett fram till förslaget, samt planförslagets effekter och samhällsekonomiska effektivitet. Dessutom presenteras ett antal analyser av mer generellt intresse: bland annat huruvida rangordningen av investeringar är robust med avseende på olika typer av osäkerhet och målviktningar, hur stora effekter av olika slag (utsläpp, trafiksäkerhet, tillgänglighet för person- respektive godstransporter) som investeringarna i princip kan ge, och graden av målkonflikter respektive målsynergier för investeringarna.

Ca 13.40 Tid för frågor och diskussion

Kl.14.00 Seminariet avslutas

Seminariet sänds digitalt via Teams.
Anmälan görs till Samuel Lindgren, VTI.
samuel.lindgren@vti.se

Välkommen!

Mer information

Datum:

Tid:

13:00 - 14:00

Ort:

Online
Senast uppdaterad: