Forskningsprojektet Sweden - China Bridges rapport om batteribyte på tunga fordon

  • 11 okt

Nu publiceras av forskningsprojektet Sweden-China Bridge den andra omfattande studien i Kina med fokus på batteribyten för tunga fordon.

Rapporten Exploring Battery Swapping for Heavy Trucks in China 1.0. är en genomgång av teknologin för batteribyte, dess historia och utvecklingen från pilotstadiet till nationell strategi. I rapporten redogörs också för hur kinesiska aktörer arbetar med teknikutveckling och kommersialisering vid etableringen av ett nytt ekosystem och nya affärsmodeller för batteribyteslösningar. Rapporten ger sex olika exempel på hur tekniken tillämpas i konkreta transport- och affärssituationer.

Journalister och forskare bjuds in till digital pressträff där forskargruppen presenterar forskningen och den nya rapporten samt beskriver kommande forskningsaktiviteter. Pressträffen hålls på svenska.

Här finns länk till mötet: https://hh-se.zoom.us/j/61225655197 Länk till annan webbplats.

Om Sweden-China Bridge

För ett år sedan, i oktober 2020, startade Högskolan i Halmstad forskningsprojektet ”Sweden-China Bridge – Creating A Collaborative Academic Platform for Electrification of Transportation Systems” i samarbete med Lunds universitet, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) och Jönköping University – Jönköping International Business School. Projektet finansieras av Trafikverket och pågår i två år.

Här kan du läsa Inbjudan till pressträffen på svenska och engelska Pdf, 169.3 kB. (Pdf, 169.3 kB)

Mer information

Datum:

Tid:

09:00 - 11:00

Plats:

Online
Senast uppdaterad: