Kollektivtrafikdagen 2021

  • 24 nov
  • Stockholm eller Online

John Hultén, föreståndare för K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, är moderator på Kollektivtrafikdagen 2021.

Tema för konferensen är Kollektivtrafikens återkomst.
Programpunkter:

  • Framgångsrika exempel från Norden
  • Ekonomi
  • Mobilitet
  • Säkerhet

Kollektivtrafikdagen 2021 är en hybridkonferens, dvs. en konferens som vid samma tidpunkt hålls för både en live- och en onlinepublik.

Anmälan och mer information. Länk till annan webbplats.

Mer information

Datum:

Ort:

Stockholm eller Online

Plats:

Radisson Blu Royal Park Hotel
Senast uppdaterad: