Så påverkas infrastrukturen av ett förändrat klimat

  • 23 sep
  • Online

Professor Yvonne Andersson-Sköld, VTI, deltar som expert i detta webbinarium arrangerat av Mistra InfraMaint.

Hur ett förändrat klimat kommer att påverka underhållet av infratrukturen är en av de frågor som kommer att ställas till webbinariets talare.

Från VTI deltar Yvonne Andersson-Sköld, professor i miljöanalys med inriktning mot transporter.

Webbinariet arrangeras av forskningsprogrammet Mistra InfraMaint.

Mer information och anmälan. Länk till annan webbplats.

Mer information

Datum:

Tid:

13:00 - 14:00

Ort:

Online
Senast uppdaterad: