Lunchseminarium i transportekonomi

  • 26 maj
  • Online

Välkommen till VTI:s lunchseminarium där Johan Jansson från Umeå universitet talar på temat "Normer och känslors betydelse som motivatorer i den gröna omställningen".

Program

Kl.13.00 Seminariet startar.
Presentation: Normer och känslors betydelse som motivatorer i den gröna omställningen
Föreläsare: Johan Jansson, Umeå universitet

Vad är det som driver konsumenter att handla miljövänligt trots att det ibland både är dyrare och krångligare? Även om de tidiga elbilarna hade sämre räckvidd, vara svårare att ”tanka” och dessutom dyrare i inköp, fanns det ett antal konsumenter som investerade och var nöjda med sina val. Det kan verka irrationellt ur ett strikt ekonomiskt perspektiv men mönstret upprepas gång på gång i vitt skilda branscher. Dessa ”gröna föregångare” kan ofta istället förstås utifrån normer, känslor och sociala interaktioner. Under seminariet kommer flera olika studier presenteras som pekar på vikten av normer och känslor på olika sätt, främst kopplat till transporter och elbilar.

Ca 13.40 Tid för frågor och diskussion

Kl.14.00 Seminariet avslutas

Anmälan görs till Samuel Lindgren, samuel.lindgren@vti.se

Under 2021 anordnar VTI en serie lunchseminarier inom transportekonomi. Föreläsningarna kommer behandla aktuella ämnen inom transportforskning med koppling till samhällsekonomi och samhällsnytta. Det kommer att finnas tid för diskussion och frågor vid varje tillfälle. VTI:s ambition är att föra en oberoende debatt där intressenter från både akademi, politik och näringsliv är välkomna att delta.

Mer information

Datum:

Tid:

13:00 - 14:00

Ort:

Online
Senast uppdaterad: