Sociala nyttor och onyttor i transportåtgärder - vad vet vi om effekter?

  • 18 maj
  • Online

Malin Henriksson, senior forskare på VTI, berättar om transportfattigdom i ett svenskt sammanhang vid detta webbseminarium arrangerat av Nätverket för Socialt hållbar transportplanering.

Transportplaneringens betydelse för den sociala hållbarheten börjar få allt större uppmärksamhet. Vad vet vi egentligen om vad olika åtgärder i transportsystemet får för effekter på social hållbarhet i kvalitativa och kvantitativa termer? Detta är centrala frågor när nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till webbseminarium den 18 maj med Trafikverket som värd.

För mer information och anmälan.länk till annan webbplats

Mer information

Datum:

Tid:

09:00 - 11:30

Ort:

Online
Senast uppdaterad: