Hur får transportforskning om samhälle och människor betydelse i praktiken?

  • 12 maj
  • Online

Digital workshop för forskare och praktiker. Claus Hedegaard Sørensen (K2/VTI) och John Hultén (K2) medverkar.

Mer information

Datum:

Tid:

09:30 - 14:30

Ort:

Online
Senast uppdaterad: