VTI - Ringanalys 2004. Analys av ballast enligt nya Europastandarder

Följande provningsstandarder har ingått i denna ringanalys. Inom parentes anges hur många laboratorier som deltagit i respektive standard.

- Kornkurva, SS-EN 933-1 (36)
- Flisighetsindex, SS-EN 933-3 (20)
- LT-index, SS-EN 933-4 (16)
- Andel korn med krossade eller brutna ytor, SS-EN 933-5 (23)
- Micro-Devalvärde, SS-EN 1097-1 (14)
- Los Angelesvärde, SS-EN 1097-2 (15)
- Korndensitet, SS-EN 1097-6 (33)
- Vattenabsorption, SS-EN 1097-6 (24)
- Kulkvarnsvärde, SS-EN 1097-9 (29.

Av de 46 laboratorier som anmält deltagande till denna ringanalys saknas svar från fem. Med tanke på att detta är nya standarder för de flesta laboratorierna är resultatet generellt sett mycket gott. Repeter- och reproducerbarheten stämmer i de flesta fall väl överens med de uppgifter som anges i respektive standard.

Nyckelord

  • Väg- och banteknik
Publikationens framsida.
[Missing text /vti/pages/publication/downloadpdf for sv]
  • Forskningsområde: Väg- och banteknik
  • Publicerad: 2011-03-21
  • VTI-kod: N29-2005

VTI notat 29-2005 (20 sidor + 3 bilagor à 44 sidor, 537 kB, skriven på svenska)

Författare