Ringanalys 2004. Analys av ballast enligt nya Europastandarder

Följande provningsstandarder har ingått i denna ringanalys. Inom parentes anges hur många laboratorier som deltagit i respektive standard.

- Kornkurva, SS-EN 933-1 (36)
- Flisighetsindex, SS-EN 933-3 (20)
- LT-index, SS-EN 933-4 (16)
- Andel korn med krossade eller brutna ytor, SS-EN 933-5 (23)
- Micro-Devalvärde, SS-EN 1097-1 (14)
- Los Angelesvärde, SS-EN 1097-2 (15)
- Korndensitet, SS-EN 1097-6 (33)
- Vattenabsorption, SS-EN 1097-6 (24)
- Kulkvarnsvärde, SS-EN 1097-9 (29.

Av de 46 laboratorier som anmält deltagande till denna ringanalys saknas svar från fem. Med tanke på att detta är nya standarder för de flesta laboratorierna är resultatet generellt sett mycket gott. Repeter- och reproducerbarheten stämmer i de flesta fall väl överens med de uppgifter som anges i respektive standard.

Nyckelord

 • Väg- och banteknik
 • ,
 • Aggregat
 • ,
 • Test method
 • ,
 • Specification (standard)
 • ,
 • Laboratory (not an organization)
 • ,
 • Ringanalys
 • ,
 • Particle size distribution
 • ,
 • Schistosity
 • ,
 • Wear
 • ,
 • Test
 • ,
 • Los Angeles test
 • ,
 • Absorbering
 • ,
 • Density
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Väg- och banteknik
 • Publicerad: 2011-03-21
 • VTI-kod: N29-2005

VTI notat 29-2005 (20 sidor + 3 bilagor à 44 sidor, 537 kB, skriven på svenska)

Pris tryckt version:

0 SEK

Köp tryckt version

Författare