Forskningsområden

Workshop om trafik och pedagogik. Vilken forskning bedrivs inom området idag och hur vill vi att den ska utvecklas?

År:
2011
VTI-kod:
N11-2011

Författare: Christina Stave

På initiativ av trafikantutbildningsgruppen (TUG) hölls en workshop på temat ’Trafikpedagogik – vilken forskning bedrivs inom området idag och hur vill vi att den skall utvecklas`. Mötet var på VTI i Linköping 15 november 2010. TUG medverkade med sex forskare och ytterligare sex inbjudna deltagare från NTF, STR, Trivector Information och Transportstyrelsen deltog. Inledningsvis hölls en föreläsning om de pedagogiska strömningarna i tiden. Föreläsningen centrerades kring förhållanden mellan kunskapsmål, undervisningsformer och examination. Därefter följde en diskussion på dagens tema som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-09-13
 • VTI-kod: N11-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Lärarperspektiv på riskutbildningen för motorcyklister

År:
2011
VTI-kod:
N18-2011

Författare: Georg Abadir Guirgis

Under det senaste decenniet har det i Sverige blivit allt populärare att åka motorcykel. En obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 infördes från och med den 1 november 2009. Då utbildningen är ny har få utvärderingar gjorts. Denna studie utvärderar riskutbildningen för motorcyklister utifrån trafikskollärares perspektiv. Målet har varit att sammanställa synpunkter och erfarenheter från lärarna på utbildningen. Ett ytterligare mål har varit att undersöka trafikskollärarnas upplevda effekter av utbildningen på elevers trafikbeteende. Sex semistrukturerade intervjuer med ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-08-25
 • VTI-kod: N18-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet – en studie på E4 i Stockholm

År:
2011
VTI-kod:
R725

Författare: Andreas Tapani , Anna Vadeby , Christopher Patten , Christer Ahlström , Mohammad-Reza Yahya , Tania Dukic Willstrand , Urban Björketun , Carmen Kettwich

Förevarande rapport presenterar fyra delstudier som genomfördes med syftet att utvärdera hur elektroniska reklamskyltar (ERS) påverkar trafiksäkerheten. Studien har gjorts på uppdrag av Trafikverket som ett beslutsunderlag för att avgöra huruvida ERS ska tillåtas inom vägområdet.

Delstudie 1 är en litteraturstudie som genomfördes i början av projektet, 2009, för att undersöka ERS påverkan på trafiksäkerhet ur ett internationellt perspektiv. Slutsatser från litteraturgenomgången var att speciellt följande aspekter av ERS har en negativ effekt på trafiksäkerhet:
• rörliga ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-06-29
 • VTI-kod: R725

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Trafiksäkerhet i tunnlar – inverkan av belysning, väggarnas ljushet och förarens uppmärksamhetsgrad – en simulatorstudie

År:
2011
VTI-kod:
R724A

Författare: Katja Kircher , Sven-Olof Lundkvist

Även om olycksrisken i tunnlar är lägre än på landsvägar kan skadeföljden bli allvarlig. Därför är det viktigt att säkerställa en hög säkerhet i tunnlar, vilket bland annat ställer krav på belysningen. Alltför låg belysningsnivå kan medföra försämrad säkerhet, medan alltför hög nivå innebär slöseri med resurser och onödig miljöpåverkan. Denna studie har syftat till att undersöka hur belysningsnivån och tunnelväggarnas ljushet påverkar beteendet hos uppmärksamma och mindre uppmärksamma förare.

Studien genomfördes i VTI:s simulator III, som är en avancerad simulator med linjär ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-06-26
 • VTI-kod: R724A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Skylt vid skolskjutshållplatser i Linköping – en utvärdering av barns, bussförares och förbipasserandes uppfattningar

År:
2011
VTI-kod:
N13-2011

Författare: Anna Anund , Gunilla Sörensen

Linköpings kommun har under hösten 2010 och våren 2011 inventerat skolskjutshåll-platser i kommunen och vid de platser där inga skyltar finns har en ny typ av hållplatsskyltar satts upp för att markera skolskjutshållplats. Föreliggande utvärdering syftar till att belysa positiva och negativa aspekter avseende erfarenhet och uppfattning om de nya skyltarna hos skolskjutselever, bussförare och förbipasserande privatbilister.

Utvärderingen har skett med hjälp av djupintervjuer med ett urval av barn på skolor i Nykil, Vreta Kloster och Ljungsbro, enkäter till bussförare i dessa ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Transportsystem
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-06-21
 • VTI-kod: N13-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av en ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister

År:
2011
VTI-kod:
R720

Författare: Jessica Berg , Sonja Forward , Per Henriksson , Jonna Nyberg

Från den 1 november 2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 (tung respektive lätt motorcykel). Utbildningen är både teoretisk och praktisk och specifikt riktad till motorcyklister. Syftet med föreliggande rapport är att undersöka om det skett någon förändring i synen på risktagning efter införandet av den nya riskutbildningen.

Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie där målgruppen antingen var nyblivna körkortstagare med behörighet A och A1 eller höll på att avsluta en utbildning för denna behörighet. Två olika grupper jämfördes: de som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-05-24
 • VTI-kod: R720

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Advanced driving simulator to evaluate sound design strategies for intelligent transport systems

År:
2011
VTI-kod:
ViP 2011-3

Författare: Johan Fagerlönn , Mats Liljedahl , Anders Andersson

Additional sound capabilities in visually advanced simulators may offer researchers and practitioners better resources to evaluate in-vehicle auditory signals and advanced auditory displays. In the first part of the present report, the implementation of a new audio system in the Scania truck cabin for the driving simulators II and III (VTI, March 2011) at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) is described. The new system is designed to make it easier to use the advanced driving simulators to study effects of in-vehicle auditory signals on drivers and traffic safety. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2011-05-11
 • VTI-kod: ViP 2011-3

Köp tryckt version
-

DÖLJ

Sleepiness, crashes and the effectiveness of countermeasures – consolidated report within the ERANET node 15

År:
2011
VTI-kod:
N12A-2011

Författare: Anna Anund , Göran Kecklund , Torbjörn Åkerstedt

Research shows that the impact of fatigue/sleepiness on traffic safety is high.

The aim of this report is to summarize the findings of different studies conducted as part of the ERANET node 15 priority with a focus on driver sleepiness, its cause and possible countermeasures. It should be stressed that some of the studies are still ongoing at the time of writing (May 2010).

The project included two studies of the role of fatigue and sleepiness in road crashes. Crash victims filled in a survey which asked them about various aspects of sleep and sleepiness prior to the ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2011-05-04
 • VTI-kod: N12A-2011

Köp tryckt version
0 SEK

DÖLJ

Genusperspektiv på utveckling av kollektivtrafik. Hållbar jämställdhet vid planering av framtidens kollektivtrafik i Malmö

År:
2011
VTI-kod:
R712

Författare: Lena Levin , Charlotta Faith-Ell

Det här forskningsprojektet undersöker hur jämställdhet behandlats i utvecklingsprojektet "Framtidens kollektivtrafik" i Malmö. Projektet har genomförts i fyra efterföljande faser: 1) Kartläggning av nuläget (fokusgruppssamtal och text- och bildanalys av material som producerats i projektet "Framtidens kollektivtrafik"); 2) Seminarier och workshops; 3) Studie av samråd; 4) Spridning av resultat.

Redovisningen av resultaten tar sin utgångspunkt i de fyra nationella jämställdhetsmålen formulerade av Sveriges regering och riksdag, vilka Malmö stad har valt att inkludera i sin ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Transportsystem

 • Publicerad: 2011-04-06
 • VTI-kod: R712

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

En utvärdering av den utökade riskutbildningen för B-körkort – delstudie 4

År:
2010
VTI-kod:
R695

Författare: Jessica Berg , Sonja Forward , Henriette Wallén Warner

Den 1 april 2009 ersattes den traditionella halkutbildningen med en ny, utökad riskutbildning för B-körkort. Målet var att lägga mer tonvikt på riskmedvetenhet, förutseende körsätt och insikt om egna begränsningar.

Syftet med föreliggande rapport är att redovisa resultatet från en utvärdering som genomfördes före och efter genomförandet av den nya utbildningen. Studien genomfördes som en enkätstudie och målgruppen var nyblivna körkortstagare mellan 18 och 24 år.

Resultaten baseras på 1 403 personer. Resultaten visar att deltagarna i efterstudien angav att de under ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2010-12-16
 • VTI-kod: R695

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ