Forskningsområden

Kantstolpars effekt på trafikantbeteendet

År:
2014
VTI-kod:
R795

Författare: Gabriel Helmers , Sven-Olof Lundkvist , Sara Nygårdhs , Riikka Rajamäki , Thomas Engen

För att förbättra vägens synbarhet i mörkertrafik används numer kantstolpar på de större vägarna i alla nordiska länder, men med olika regler. En simulatorstudie som gjorts på VTI visar att kantstolparna bör sättas enligt Danmarks regler med 100 meter emellan och reflektorerna bör ha ett synavstånd kortare än 200 meter.

Regelverken för kantstolpar har tillkommit för att förbättra vägens synbarhet i fordonsbelysning. Problemet är man varken tagit reda på vilken synbarhet själva kantstolpsreflektorn bör ha eller hur stolparna ska sättas upp utefter vägen för att kunna ge ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-03-18
 • VTI-kod: R795

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Smadit-metodens nytta och effekter. En uppföljande intervjustudie med misstänkta rattfyllerister.

År:
2014
VTI-kod:
N2-2014

Författare: Susanne Gustafsson

Misstänkta rattfyllerister som snabbt efter en rattfyllerihändelse fått kontakt med socialtjänst eller beroendevård för hjälp när det gäller missbruk anser att insatsen varit till stor nytta. Metoden att upprätta en kontakt inom 24 timmar används över hela landet för att minska antalet påverkade förare i trafiken. Enligt VTI notat 2-2014 har metoden effekt.

Smadit – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken – kallas metoden som har till syfte att minska antalet påverkade förare på väg och till sjöss och att minska antalet återfall i rattfylleribrott. Samverkan sker mellan framför ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-02-24
 • VTI-kod: N2-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Driver Acceptance and Performance with LDW and Rumble Strips Assistance in Unintentional Lane Departures

År:
2014
VTI-kod:
ViP 2013-4

Författare: Torbjörn Alm , Björn Blissing , Anne Bolling , Christer Ahlström , Lars Eriksson , Anders Andersson , Göran Nilsson

In this ViP project the focus of investigation was whether drivers more readily accept either rumble strips or an in-vehicle lane departure warning system (LDW) in unintentional lane departure situations. The results show that acceptance was high for both alternatives, but while the drivers showed more satisfaction from using the LDW, they also showed more trust in the rumble strips.

Twenty-four drivers drove the VTI driving simulator SIM III in car mode with simulated rumble strips in one drive and with a simulated Volvo LDW in another drive. A forced yaw motion of the vehicle ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-02-18
 • VTI-kod: ViP 2013-4

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Ecodriving på SJ. Förarperspektiv på tekniska hjälpmedel för beslutsfattande och utbildning i Ecodriving

År:
2013
VTI-kod:
N26-2013

Författare: Georg Abadir Guirgis

SJ måste ständigt måste utveckla sin miljöprofil och har därför arbetat fram en utbildning i energieffektiv körning (Ecodriving) samt låtit vissa av sina förare använda ett tekniskt hjälpmedel som stödjer detta, för att påvisa möjligheten till energibesparingar.

Syftet med denna studie var att kritiskt granska de tester som SJ genomfört och de resultat man uppnått. Intervjuer har dessutom genomförts för att undersöka förarnas upplevelser och lärdomar av utbildningen i Ecodriving samt undersöka förarnas upplevelser av och synpunkter på den mobilapplikation som använts i samband med ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Miljö

 • Publicerad: 2013-09-19
 • VTI-kod: N26-2013

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Uttröttning – Vad säger lagen?

År:
2013
VTI-kod:
N20-2013

Författare: Anna Anund

Årligen skadas och dödas människor i olyckor då förare kör alltför sömniga, men det regelverk som finns i dag är inte tillräckligt för att fälla förare som har orsakat olyckor då de varit uttröttade. Om detta ska bli möjligt behöver begreppet uttröttning definieras och objektiva sätt att mäta antingen sömnighet eller prestation måste tas fram.

För att förhindra körning i trött tillstånd rekommenderas ökade informationsinsatser för att förbättra kompetensen och insikten hos förare.

Syftet med projektet som redovisas i VTI notat 20-2013 har varit att utreda begreppet ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2013-07-04
 • VTI-kod: N20-2013

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Äldres resvanor. Äldre trafikanter som heterogen grupp och framtida forskningsbehov

År:
2013
VTI-kod:
N21-2013

Författare: Per Henriksson , Satu Heikkinen

Äldre åldersgrupper reser mindre än grupper i medelåldern, men äldres resande har ökat över tid. Framförallt handlar det om ett ökat bilresande. VTI notat 21-2013 innehåller en översikt av viktiga forskningsresultat om äldres resmönster samt diskussion om hur heterogeniteten beaktas i denna forskning.

Sammanställningen av forskningsresultat har gjorts i två steg. För det första bygger översikten på ett antal avslutade och pågående projekt från år 2008 och framåt där VTI har medverkat. För det andra har riktade litteratursökningar gjorts.

Tvärsnittsstudier har utgjort en ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2013-06-27
 • VTI-kod: N21-2013

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning. En fokusgruppstudie

År:
2013
VTI-kod:
R788

Författare: Johan G Karlsson , Arne Nåbo , Carina Fors , Anna Anund

Teknik för automatiserad körning är under stark frammarsch, men den måste anpassas till förarnas önskemål och förväntningar för att bli lyckosam. En fokusgruppsstudie gjord på VTI visar på att det finns många frågetecken hos förarna, exempelvis när det gäller säkerhet och ansvar.

Med automatiserad körning menas möjligheten att överlåta en del eller hela köruppgiften till fordonet eller att fordonet självt tar över kontrollen i en situation som föraren inte klarar av. VTI rapport 788 visar resultatet av en fokusgruppstudie om automatiserad körning.

Metoden, diskussion i ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2013-05-30
 • VTI-kod: R788

Köp tryckt version
150 SEK

DÖLJ

SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv. En intervjustudie.

År:
2013
VTI-kod:
R773

Författare: Inger Forsberg , Susanne Gustafsson , Jonna Nyberg

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är en metod med syfte att minska antalet återfall i rattfylleribrott. I studien som redovisas i VTI rapport 773 har 14 misstänkta alkoholrattfyllerister djupintervjuats om sin uppfattning och erfarenhet av SMADIT. Sammantaget tycker informanterna att detta är en bra metod i arbetet att förhindra onykter körning.

SMADIT-metoden innebär att polisen erbjuder misstänkta rattfyllerister att så snabbt som möjligt komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt missbruk. En ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2013-02-26
 • VTI-kod: R773

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning

År:
2013
VTI-kod:
R770A

Författare: Katja Kircher , Magnus Hjälmdahl , Christer Ahlström , Christopher Patten , Carina Fors , Jonas Jansson , Nils Petter Gregersen , Sonja Forward , Gunnar Lindberg , Lena Nilsson

Det finns både för- och nackdelar med användandet av kommunikationsutrustning under körning. VTI rapport 770A kan ses som en verktygslåda av åtgärder med syfte att motverka de trafikfarliga aspekterna av kommunikation under körning och samtidigt bevara de positiva effekterna. En viktig del i uppdraget från Näringsdepartementet var att belysa alternativ till lagstiftning om förbud.

Åtgärdsförslagen täcker flera områden och är tänkta som alternativ till lagstiftning om förbud. Ett av dem är teknik, vilket innefattar både teknik i fordonet, teknik i kommunikationsutrustningen och en ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2013-01-17
 • VTI-kod: R770A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och efterstudie

År:
2012
VTI-kod:
R762

Författare: Jonna Nyberg , Sonja Forward , Inger Forsberg , Per Henriksson

Den 1 oktober 2009 infördes AM-behörigheten för att få köra moped klass I (”EU-moped”). VTI har på uppdrag av Transportstyrelsen utvärderat vilken effekt AM-behörigheten haft på nyblivna mopedisters insikt om risker.

Sammanfattningsvis noterades ringa effekter av AM-utbildningen på riskbeteenden och attityder till dessa beteenden, samtidigt som utbildningen uppfattades som nyttig av många. En möjlig förklaring är att riskmedvetenhets- och självvärderingsaspekten inte fått genomslag och att fokus fortfarande är på kunskaper och regler trots den nya kursplanen.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-12-05
 • VTI-kod: R762

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ