Forskningsområden

Principle Other Vehicle Warning

År:
2014
VTI-kod:
ViP 2014-2

Författare: Birgitta Thorslund , Jonas Jansson , Björn Peters , Jonas Andersson Hultgren , Mattias Brännström

The only possibility for a driver to avoid a collision may sometimes be to issue a warning to another driver. Connecting the horn and the headlight to an already existing sensor system could be a cost effective solution. This report covers the implementation and evaluation of such an automated warning system in a driving simulator at VTI.

In this test 24 drivers with normal hearing and 24 with moderate hearing loss experienced five critical events in which four different warning signals were evaluated; sound, light, and a combination of sound and light, and no warning (as ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-05-23
 • VTI-kod: ViP 2014-2

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Vägbanereflektorer – trafikantbeteende, upplevelse och bidrag

År:
2014
VTI-kod:
R819

Författare: Jonas Ihlström

Att utrusta en kurva på landsväg med vägbanereflektorer innebär inte någon extra hjälp av betydelse för trafikanterna när vägmarkeringar och kantstolpar redan används. Det kan dock finnas andra användningsområden för vägbanereflektorer, konstaterar forskaren i VTI rapport 819.

I Sverige används nästan uteslutande retroreflekterande vägmarkeringar och kantstolpar för att förstärka den visuella ledningen i mörker. Trafikverket tillåter också användning av vägbanereflektorer varav det finns två typer. Den ena varianten är en traditionell reflektor som reflekterar fordonets egen ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-05-05
 • VTI-kod: R819

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Lokförarutbildning i Sverige – Simulatoranvändning och ERTMS

År:
2014
VTI-kod:
N13-2014

Författare: Georg Abadir Guirgis , Björn Peters , Mats Lidström

VTI notat 13-2014 ger en översiktlig bild av den obligatoriska grundutbildningen till lokförare i Sverige och belyser i vilken mån simulatorbaserad träning förekommer inom utbildningen.

Rapporten visar vilka möjligheter och begränsningar som finns med att öka användningen av simulatorer i lokförarutbildningen, samt beskriver de viktigaste styrdokumenten för lokföraryrket och lokförarutbildningen.

Vidare presenteras Transportstyrelsens utbildningsplan för förarbevis och de aktörer som bedriver grundutbildning, fortbildning och examination. Trafikverkets E-Learning för ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2014-04-29
 • VTI-kod: N13-2014

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Secondary Task Workload Test Bench – 2TB. Final report

År:
2014
VTI-kod:
ViP 2014-1

Författare: Katja Kircher , Christer Ahlström , Mikael Ljung Aust , Arne Nåbo , Annie Rydström , Susanne Almgren , Daniel Ricknäs

The main aim of this study was to investigate a selection of commonly used performance indicators (PIs) that have been reported to be sensitive to distraction and workload. More specifically, the PIs were tested for their ability to differentiate between task modalities (visual, cognitive and haptic) and task difficulty (easy, medium and hard). It was investigated whether possible differences were constant across two traffic situations (with/without lead vehicle) and two driving simulators.

The experiment was conducted in the VTI Driving Simulator III, an advanced moving-base ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-04-25
 • VTI-kod: ViP 2014-1

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Nykterhetsstödjande system. Diskussioner i fokusgrupper

År:
2014
VTI-kod:
R810

Författare: Anna Anund , Inger Forsberg , Jonas Ihlström

System för nykterhetskontroll som integreras i bilen kommer att vara till nytta för många, men framförallt för de förare som utan uppsåt kör bil under påverkan av alkohol, till exempel ”dagen efter”. Detta konstateras i VTI rapport 810.

En fokusgruppsstudie har genomförts av forskare på VTI för att öka kunskapen om förares uppfattning om framtida fordonsintegrerade system som ska minska onykter körning.

Studien gjordes med åtta fokusgrupper som representerade unga förare 18–19 år, män 30–60 år, kvinnor 30–60 år, yrkesförare, äldre förare 70–90 år och förare som tidigare ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-04-09
 • VTI-kod: R810

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter. Kartläggning och praktisk utvärdering

År:
2014
VTI-kod:
R805

Författare: Susanne Gustafsson , Gunilla Sörensen , Olle Eriksson , Anders Genell , Annika Jägerbrand

En ljudvarning inne i personbilen ger en stor hastighetssänkande effekt vid vägarbetsplatser. Trafiksäkerheten skulle öka för både vägarbetare och trafikanter om integrerade varningssystem införs konstaterar forskare i VTI rapport 805.

En forskargrupp på VTI har genomfört ett projekt i syfte att hitta metoder som sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av ljud. En praktisk utvärdering gjordes i VTI:s körsimulator Sim III.

Den inledande kartläggningen visar att de egenskaper i en ljudvarning som ger större ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-03-28
 • VTI-kod: R805

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Kantstolpars effekt på trafikantbeteendet

År:
2014
VTI-kod:
R795

Författare: Sven-Olof Lundkvist , Sara Nygårdhs , Gabriel Helmers , Riikka Rajamäki , Thomas Engen

För att förbättra vägens synbarhet i mörkertrafik används numer kantstolpar på de större vägarna i alla nordiska länder, men med olika regler. En simulatorstudie som gjorts på VTI visar att kantstolparna bör sättas enligt Danmarks regler med 100 meter emellan och reflektorerna bör ha ett synavstånd kortare än 200 meter.

Regelverken för kantstolpar har tillkommit för att förbättra vägens synbarhet i fordonsbelysning. Problemet är man varken tagit reda på vilken synbarhet själva kantstolpsreflektorn bör ha eller hur stolparna ska sättas upp utefter vägen för att kunna ge ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-03-18
 • VTI-kod: R795

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Smadit-metodens nytta och effekter. En uppföljande intervjustudie med misstänkta rattfyllerister.

År:
2014
VTI-kod:
N2-2014

Författare: Susanne Gustafsson

Misstänkta rattfyllerister som snabbt efter en rattfyllerihändelse fått kontakt med socialtjänst eller beroendevård för hjälp när det gäller missbruk anser att insatsen varit till stor nytta. Metoden att upprätta en kontakt inom 24 timmar används över hela landet för att minska antalet påverkade förare i trafiken. Enligt VTI notat 2-2014 har metoden effekt.

Smadit – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken – kallas metoden som har till syfte att minska antalet påverkade förare på väg och till sjöss och att minska antalet återfall i rattfylleribrott. Samverkan sker mellan framför ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-02-24
 • VTI-kod: N2-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Driver Acceptance and Performance with LDW and Rumble Strips Assistance in Unintentional Lane Departures

År:
2014
VTI-kod:
ViP 2013-4

Författare: Lars Eriksson , Anne Bolling , Anders Andersson , Christer Ahlström , Göran Nilsson , Torbjörn Alm , Björn Blissing

In this ViP project the focus of investigation was whether drivers more readily accept either rumble strips or an in-vehicle lane departure warning system (LDW) in unintentional lane departure situations. The results show that acceptance was high for both alternatives, but while the drivers showed more satisfaction from using the LDW, they also showed more trust in the rumble strips.

Twenty-four drivers drove the VTI driving simulator SIM III in car mode with simulated rumble strips in one drive and with a simulated Volvo LDW in another drive. A forced yaw motion of the vehicle ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-02-18
 • VTI-kod: ViP 2013-4

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Ecodriving på SJ. Förarperspektiv på tekniska hjälpmedel för beslutsfattande och utbildning i Ecodriving

År:
2013
VTI-kod:
N26-2013

Författare: Georg Abadir Guirgis

SJ måste ständigt måste utveckla sin miljöprofil och har därför arbetat fram en utbildning i energieffektiv körning (Ecodriving) samt låtit vissa av sina förare använda ett tekniskt hjälpmedel som stödjer detta, för att påvisa möjligheten till energibesparingar.

Syftet med denna studie var att kritiskt granska de tester som SJ genomfört och de resultat man uppnått. Intervjuer har dessutom genomförts för att undersöka förarnas upplevelser och lärdomar av utbildningen i Ecodriving samt undersöka förarnas upplevelser av och synpunkter på den mobilapplikation som använts i samband med ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Miljö

 • Publicerad: 2013-09-19
 • VTI-kod: N26-2013

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ