Forskningsområden

Åksjuka i korglutade tåg – beskrivning och analys av dagsläget

År:
2008
VTI-kod:
R614A

Författare: Rickard Persson

Tåg med förmågan att luta korgarna inåt i kurvor är en prisvärd teknologi som möjliggör högre hastigheter i kurvorna och därmed också kortare restider.
Teknologin är accepterad av de flesta tågoperatörerna, men åksjuka begränsar idag utnyttjande av de korglutande tågens fulla potential, se studien ”Tilting trains, a description and analysis of the present situation” [Persson, 2007].

Förekomst av åksjuka har rapporterats i luften, i rymden, i bilar, i tåg, i nöjesparker etc. Det finns fler rapporter om åksjuka på korglutade tåg än på icke korglutade tåg och andelen åksjuka är ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2008-04-08
 • VTI-kod: R614A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Automatisk analys av ögonrörelsedata

År:
2008
VTI-kod:
N12A-2008

Författare: Martin Bergstrand

En persons ögonrörelser är en intressant faktor att studera i olika forskningsområden där uppmärksamheten är viktig, till exempel vid bilkörning. År 2004 invigdes Simulator III på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Simulator III är den tredje generationen av körsimulatorer som utvecklats på VTI. I simulatorn finns ett kamerabaserat system för ögonrörelsemätning. För att vara användbart måste rådata från systemet analyseras och koncentreras till ett antal mätvärden som kan användas i forskningen på VTI.

I detta examensarbete utvecklas metoder för att analysera data ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2008-03-12
 • VTI-kod: N12A-2008

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Intelligenta transportsystem, ITS, i passagerarbilar och metoder för utvärdering av dess inverkan på trafiksäkerheten

År:
2007
VTI-kod:
R604A

Författare: Astrid Linder , Sara Nygårdhs , Albert Kircher , Anna Vadeby

Bakgrunden till studien är att många olika så kallade "intelligenta transportsystem" (ITS) utvecklas och finns idag i fordon bland annat för att öka trafiksäkerheten. Därmed finns det ett behov av att uppskatta/verifiera trafiksäkerhetseffekten av dessa system. Frågor som den här rapporten belyser är hur trafiksäkerhetseffekterna av sådana system utvärderas samt vilka är de tekniska system som redan nu (2007) finns i personbilar. Metoden som använts för litteratursökning i studien har bestått av litteratursökning i biblioteksdatabaser som resulterade i 300 referenser varav de mest relevanta ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2007-12-18
 • VTI-kod: R604A

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Korglutade tåg – beskrivning och analys av dagsläget. En litteraturstudie

År:
2007
VTI-kod:
R595A

Författare: Rickard Persson

Ökande konkurrens från andra transportmedel tvingar järnvägsföretag över världen att söka efter bättre prestanda. Restid är den mest uppenbara prestandaindikatorn som kan förbättras genom att introducera höghastighetståg. Tåg med förmågan att luta korgarna inåt i kurvor är ett mindre kostsamt alternativ än att bygga nya linjer med de stora kurvradier som behövs för icke korglutade höghastighetståg.

Idag har korglutning blivit en mogen teknik som accepteras av de flesta operatörer, men föredras av få. Det är flera anledningar bakom detta; tågen utan korglutning har ökat sin ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2007-11-08
 • VTI-kod: R595A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Inhämtande av rörlig visuell information presenterad perifert i bilen. Effekter på uppmärksamhetsfördelning och körprestation i varierad trafikmiljö

År:
2007
VTI-kod:
R461A

Författare: Lena Nilsson , Torbjörn Falkmer , Jan Törnros

Syftet var att studera funktionen hos ett informationssystem som enbart använder sig av visuell information, presenterad perifert i synfältet med hjälp av ”rinnande ljus” i bilen. Informationen presenterades på displayer i fyra olika positioner; upptill, nedtill, till höger och till vänster. Fyra olika riktningar hos det “rinnande ljuset” användes; uppåt, nedåt, åt höger, och åt vänster. Två nivåer beträffande kravet hos köruppgiften användes.

Trettiotvå försökspersoner deltog i studien. Designen var upprepad mätning. Studien genomfördes med hjälp av en avancerad körsimulator. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2007-10-19
 • VTI-kod: R461A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Metoder för att utvärdera trafiksäkerhetseffekter av låsningsfria bromsar och antisladdsystem – en litteraturstudie

År:
2007
VTI-kod:
R580A

Författare: Jerker Sundström , Anna Vadeby , Mattias Hjort , Mats Wiklund , Joakim Östlund , Ylva Matstoms , Selina Mårdh , Astrid Linder , Tania Dukic Willstrand

Aktiva säkerhetssystem introduceras idag i fordon för att minska risken för många olika olyckstyper. Exempel på sådana system är anti-spinn och vältningssystem, system som styr bromseffekten och kollisionsundvikande system för att endast nämna ett par.

Studien syftar till att utifrån litteraturen belysa hur trafiksäkerhetseffekter av två olika aktiva säkerhetssystem uppskattas och utvärderas. De två system som ingår i översikten är antispinn och aktiva bromsar utifrån områdena statistiska metoder, mekanisk provning och förarbeteende.

Kunskapsöversikten visade med ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2007-06-14
 • VTI-kod: R580A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Hastighetsregulator och bränsleförbrukning för tunga lastbilar med släp. Försök med sänkning av maximal inställd hastighet från 89 till 85 km/h

År:
2007
VTI-kod:
N32-2006

Författare: Mohammad-Reza Yahya , Ulf Hammarström

Lastbilar med totalvikt över 12 ton och av årsmodell 1988 eller senare skall sedan 1992 vara utrustade med hastighetsregulator. Vägverket Region Skåne har ingått en överenskommelse med ett antal åkeriägare om att dessa ägda lastbilar under ett år skall ha en garanterad inkoppling av hastighetsregulatorn på 85 kilometer i timmen. För det år som föregick sänkningen har ägarna till lastbilarna garanterat att hastighetsregulatorn fungerat som föreskrivet dvs. varit inställd på 89 kilometer i timmen. Omställning av hastighetsregulatorer för lastbilar ingående i studien genomfördes under maj ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2007-03-23
 • VTI-kod: N32-2006

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

SCANIA DT12 02 470 Euro 3 engine. Emission measurements for VTI and COST 346

År:
2007
VTI-kod:
N48A-2005

Författare: Anders Hedbom , Ulf Hammarström

Ulf Hammarström har redigerat publikationen.

This report constitutes a documentation of exhaust emission measurements for one turbo compound engine, SCANIA DT12 02 470 Euro 3.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2007-02-02
 • VTI-kod: N48A-2005

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

VOLVO D12C 420 Euro 3 engine. Emission measurements for VTI and COST 346

År:
2007
VTI-kod:
N51A-2005

Författare: Ulf Hammarström , Anders Hedbom

Ulf Hammarström har redigerat publikationen.

This report constitutes a documentation of exhaust emission measurements for one engine, VOLVO D12C 420 Euro 3.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2007-02-02
 • VTI-kod: N51A-2005

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

SCANIA DC12 01 Euro 3 engine. Emission measurements for VTI and COST 346

År:
2007
VTI-kod:
N52A-2005

Författare: Anders Hedbom , Ulf Hammarström

Ulf Hammarström har redigerat publikationen.

This report constitutes a documentation of exhaust emission measurements for the engine SCANIA DC12 01 Euro 3.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2007-02-02
 • VTI-kod: N52A-2005

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ