Forskningsområden

Fördelar och nackdelar med olika metoder i samband med utvärdering av trötthetsvarningssystem

År:
2009
VTI-kod:
R664A

Författare: Anna Anund , Katja Kircher

Trötthetsrelaterade olyckor har fått en ökad uppmärksamhet under senare år. En åtgärd är förarstöd som påkallar förarens uppmärksamhet om trötthet har detekterats. Dessa system består vanligtvis av sensorer för att mäta förarens fysiologi, till exempel ögonrörelser eller körbeteenderelaterade förändringar, de har även matematiska modeller för att kvantifiera förändringar och predicera risk. När det gäller vad man ska göra med själva varningen så har mindre arbete gjorts. Hur ska en varningsstrategi se ut för att få en trött förare att stanna? För att få ett effektivt system är det helt ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2009-12-11
 • VTI-kod: R664A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Däckens betydelse för antisladdsystems funktion på isigt underlag

År:
2009
VTI-kod:
R662

Författare: Håkan Andersson , Mattias Hjort

I denna studie har vi undersökt hur däck med olika väggrepp påverkar stabiliteten hos personbilar med antisladdsystem vid vinterväglag. Introduktionen av antisladdsystem i personbilar har varit väldigt positiv för trafiksäkerheten. Ett antisladdsystem är dock beroende av ett visst väggrepp för att kunna fungera. Det är dock oklart exakt hur viktiga däckens väggreppsprestanda är för att antisladdsystemet ska kunna fungera tillfredsställande.

Denna studie ska inte betraktas som en heltäckande undersökning av nyttan med antisladdsystem. Det finns ett flertal olika situationer där ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2009-12-02
 • VTI-kod: R662

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

En testmetod för utvärdering av säkerhetsaspekter för personbilar utrustade med ESC – ett prototypförslag

År:
2009
VTI-kod:
R634A

Författare: Håkan Andersson , Mattias Hjort , Selina Mårdh , Jonas Jansson , Jerker Sundström

Aktiva säkerhetssystem blir allt vanligare i dagens fordon. Antisladdsystem (ESC) infördes under slutet av 1990-talet och olycksstatistik visar att det har haft en stor inverkan på trafiksäkerheten. I USA har en ny lagstiftning nyligen antagits som kräver att alla nya lätta fordon som säljs ska vara utrustade med ESC, med början 2011. Nya system kräver nya testmetoder och det finns ett behov från New Car Assessment Program (NCAP), som nu endast utvärderar den passiva säkerheten i bilar, att även omfatta test för aktiva säkerhetssystem. I ett tidigare VTI-arbete utfördes en litteraturstudie om ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2009-06-02
 • VTI-kod: R634A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Evaluation of a sleepiness warning system – a test track study

År:
2009
VTI-kod:
N9A-2009

Författare: Anna Anund , Magnus Hjälmdahl

Sleep related crashes have received increasing attention over the past decade. Driver support systems that are able to detect sleepiness and warn the driver could be a potential countermeasure to reduce sleepiness related crashes. The aim of this study was to evaluate a warning system in an experimental investigation performed in a real time car driving application. An additional aim was also to examine the suitability of using an experimental vehicle at test track for evaluation of a sleepiness warning system. The modalities used for warning was a combination of sound, vibrations in belt and ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2009-02-11
 • VTI-kod: N9A-2009

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator – utveckling och implementation

År:
2009
VTI-kod:
N7-2009

Författare: Mikael Nordenrot

Denna rapport beskriver hur en förares ögonrörelser och blickriktning kan visualiseras i en simulator. Rapporten beskriver också hur ett sådant system kan implementeras och vilka problem som kan förekomma. I det implementerade systemet, Gaze Tracker, görs visualisering och detektering i realtid och för registrering av ögonens rörelser samt position användes Smart Eye Pro. Gaze Tracker fungerar som en tilläggsmodul till VTI:s körsimulator, Simulator III, och det är även denna simulator som använts vid de slutliga testerna för att utvärdera systemets prestanda. Testerna bedömdes som lyckade och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2009-01-26
 • VTI-kod: N7-2009

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

År:
2008
VTI-kod:
N29-2008

Författare: Jonna Alnervik , Melica Gabrielsson , Jesper Gullqvist , Hanna Gåverud , Andreas Månsson Vogel

Notatet innehåller uppsatserna Antisladdsystem – förares kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet samt Bilägares syn på antisladdsystem.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2008-12-18
 • VTI-kod: N29-2008

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Analys, modellering och återskapande av fordonsdynamiska rörelser i tåg

År:
2008
VTI-kod:
N26-2008

Författare: Lars Furedal

Syftet med detta examensarbete var att analysera, modellera och slutligen återskapa ett tågs fordonsdynamiska rörelser. Rörelserna har analyserats med utgångspunkt från vad som ansågs viktigt att återskapa för att en människa ska få en realistisk tågupplevelse. Resultatet från rörelseanalysen vägdes mot möjligheter till återskapande i ett rörelsesystem.

En dynamisk rörelsemodell skapades för att modellera de valda rörelserna. Modellen byggdes upp i en simuleringsmiljö, närmare bestämt MATLAB/Simulink. Där kunde modellen simuleras och förses med utsignaler till styrning av ett ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2008-09-03
 • VTI-kod: N26-2008

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Bussars trafiksäkerhet vintertid

År:
2008
VTI-kod:
R618

Författare: Mattias Hjort , Birgitta Thorslund , Mats Wiklund , Gudrun Öberg , Jerker Sundström

Tidigare studier ha visat att bussar är överrepresenterade i olyckor vid vinterväglag jämfört med andra fordon och därför har bussars trafiksäkerhet vintertid studerats närmare.

En flerdelad studie har utförts, där följande delar har ingått:

 • Väggreppsstudier på is i VTI:s däckprovningsanläggning

 • Olycksstudie samt kartläggning av bussars däckanvändning

 • Fokusgrupper för att få kännedom om problematiska situationer

 • Körsimulatorstudie för att testa däckens betydelse vid problematiska situationer

Tester i VTI:s ... Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2008-06-27
 • VTI-kod: R618

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Förutsättningar för en avancerad körsimulator i Göteborg

År:
2008
VTI-kod:
N17-2008

Författare: Håkan Sehammar , Jonas Jansson , Pontus Matstoms , Staffan Nordmark

Körsimulatorer spelar en central roll för forskning och utveckling inom flera områden. Inom fordonsindustrin är simulatorer ett viktigt redskap för produktutveckling, ofta med fokus på HMI, aktiv säkerhet och fordonsdynamik.

Inom ramen för en förstudie, finansierad av Test Site Sweden, har VTI utrett förutsättningarna för att bygga och driva en avancerad körsimulator i Göteborg. Utgångspunkten har varit att simulatorn ska vara av världsklass och kännetecknas av:
• möjlighet att skifta mellan lastbils- och personbilskabin
• bildsystem som tillåter mer än 180° horisontell ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2008-06-03
 • VTI-kod: N17-2008

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Teaching learner drivers with disabilities. An operation manual for driving instructors

År:
2008
VTI-kod:
EC 10

Författare: Björn Peters , Torbjörn Falkmer , Lars Gustavsson , Benny Nielsen

The present manual aims at providing knowledge about persons with special needs (PSN) and to support driving instructors that educate PSN. In the introduction of the manual, the requirements demanded of a driving school facility and some general aspects of teaching are considered. Next driver education exercises are presented. In those, references to Appendix 1 are inserted, in which specific aspects of the driver education with respect to PSN are discussed. This appendix also includes an introduction to the area of education and PSN. In addition, a section called 'Disabilities and vehicle ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2008-04-15
 • VTI-kod: EC 10

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ