Det antikvariska landskapet - ett paradigmskifte inom svensk landskapsförändring.

Artikeln är ett särtryck ur Med landskapet i centrum. Kulturgeografiska perspektiv på nutida och historiska landskap. Meddelande 119, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet 2003.
Artikel beskriver och analyserar hur landskapet behandlas inom den offentliga samhällsplaneringen, särskilt med fokus på natur- och kulturmiljöorganisationerna. Artikeln har växt fram ur en kritik mot att man idag inte beaktar landskap på ett adekvat sätt trots forskning inom denna disciplin, samt att man vid sektorsmyndigheterna sällan diskuterar konsekvenserna av sitt antikvariska betraktelsesätt.

Författaren har valt att begränsa analysen till en del av landskapet och har valt bort städer och samhällen till förmån för landsbygden. Ibland kallas denna del av landskapet för odlingslandskapet eller kulturlandskapet.

Bakgrunden till artikeln hämtas från praktiska erfarenheter vilka inhämtats under knappt 20 års arbete inom branschen vid olika myndigheter på olika nivåer samt inom forskarsamhället.

Nyckelord

 • Planerings- och beslutsprocesser
 • ,
 • Landscaping
 • ,
 • History
 • ,
 • Planning
 • ,
 • Natural heritage
 • ,
 • Decision process
 • ,
 • Environment protection
 • ,
 • Land use planning
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Planerings- och beslutsprocesser
 • Publicerad: 2003-09-15
 • VTI-kod: S357

VTI särtryck 357 (19 sidor, 197 kB, skriven på svenska)

Pris tryckt version:

80 SEK

Köp tryckt version

Författare