Bussars trafiksäkerhet vintertid

Tidigare studier ha visat att bussar är överrepresenterade i olyckor vid vinterväglag jämfört med andra fordon och därför har bussars trafiksäkerhet vintertid studerats närmare.

En flerdelad studie har utförts, där följande delar har ingått:
 • Väggreppsstudier på is i VTI:s däckprovningsanläggning

 • Olycksstudie samt kartläggning av bussars däckanvändning

 • Fokusgrupper för att få kännedom om problematiska situationer

 • Körsimulatorstudie för att testa däckens betydelse vid problematiska situationer

Tester i VTI:s däckprovningsanläggning på blank is kunde inte påvisa någon större skillnad mellan sommardäck och odubbade vinterdäck, medan dubbdäcken uppvisar ett bättre väggrepp än odubbat. Körsimulatorförsök vid körning på isbelagd väg under inverkan av kraftig sidvind visade inte heller på någon skillnad mellan sommardäck och odubbade vinterdäck. Även här var de dubbade däcken bättre än de odubbade. Om man bara använder dubbar på en axel så visade simulatorstudien att vid sidvind är styrförmågan viktig.

Från olycksstudien framgick att det är de bussar som har sommardäck på styraxeln och vinterdäck på drivaxeln som har lägst skattad relativ olycksrisk, även om det inte är statistiskt säkerställt. De bussar som har dubbdäck på båda axlarna har inte kunnat statistiskt analyserats eftersom de endast har 2 olyckor på barmark och inga på is/snöväglag samtidigt som de kör mycket på is/snö. Detta gör dessa bussar troligen till de säkraste i vinterväglag.

Från fokusgrupperna framkom det tydligt att tidtabellen har stor betydelse för skapande av stress och krav på förarna att bibehålla hastigheten även under halt väglag. Många busschaufförer upplever stora problem med dålig snöröjning eller annat vägunderhåll. Samtidigt finns en stor medvetenhet bland förarna om att det alltid är deras eget sätt att hantera fordonet som är avgörande för trafiksäkerheten. Vidare uttryckte förarna brister i fortbildning och praktiska övningar med bussar i halka.

Nyckelord

 • Fordonsteknik
 • ,
 • Trafiksäkerhet
 • ,
 • Bus
 • ,
 • Safety
 • ,
 • Winter
 • ,
 • Tyre
 • ,
 • Studded tyre
 • ,
 • Tyre road contact
 • ,
 • Friction
 • ,
 • Icy road
 • ,
 • Wind
 • ,
 • Test
 • ,
 • Test rig
 • ,
 • Simulator (driving)
 • ,
 • Olyckor
 • ,
 • Risk
 • ,
 • Driver
 • ,
 • Interview
 • ,
 • Behaviour
 • ,
 • Attityder
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Fordonsteknik, Trafiksäkerhet
 • Publicerad: 2008-06-27
 • VTI-kod: R618

VTI rapport 618 (53 sidor + 12 bilagor à 39 sidor, 1 034 kB, skriven på svenska med en engelsk sammanfattning)

Pris tryckt version:

160 SEK

Köp tryckt version

Författare