Seminarium om bedömning av bilförare med synfältsbortfall

2013-02-20

VTI är i färd med att utveckla en simulatorbaserad testmetod för att testa och bedöma personer med synfältsbortfall.

Ett steg i utvecklingsprocessen är att samla all tillgänglig kunskap; det är därför viktigt att diskutera med forskare och berörda grupper för att skapa en bred kunskapsbas och en god förståelse som underlag för det vidare arbetet. Målet med seminariet är att diskutera vilken praxis Sverige ska ha när det gäller bedömning av synfältsbortfall och eventuell dispens samt ta upp relevanta frågor som:

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det inom ramen för det tredje körkorsdirektivet?
• Hur ska direktivet implementeras i Sverige gällande medicinska krav för personer med synfältsbortfall?
• Varför är praktiska körtester inte accepterade i Sverige och vilken är kritiken emot detta som ”Gold standard”?
• Varför är körtester accepterade i andra länder och vilka erfarenheter finns?
• Vilken är den vetenskapliga kunskapen gällande synfältsbortfall och säker körning?
• Sensitivitet och specificitet (fria eller fälla?) – vad är realistiskt att sikta emot?

Seminariet kommer att hållas på engelska men under diskussionen finns det möjlighet att komma med frågor och kommentarer på svenska.

Seminariet inriktar sig till media, läkare (allmänläkare och specialister), arbetsterapeuter, trafiksäkerhetsexperter, forskare, politiker, juridiska experter och intresseorganisationer.

Plats: Lindholmen Science Center, Lindholmspiren, Göteborg.
Lokal: Aktiviteten.
Datum: 12 mars.
Tid: 09.00-16.00.
Språk: Engelska.
Senaste anmälningsdag: 1 mars.

Seminariet är kostnadsfritt och inkluderar kaffe och lunch.

Organisatör: VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) tillsammans med Transportstyrelsen och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Anmälningsformulär

Kontakt