Nyhetsarkiv

 • image description

  Finansiering av vägväsendet – En internationell överblick

  2006-01-16

  VTI-publikation. Rapporten ger en översiktlig bild över hur vägväsendet finansieras i olika delar av världen. Till följd av betydande luckor i det statistiska materialet är det svårt att skapa en sammanhållen bild vad vägar kostar och hur de finansieras i världens olika... Läs mer... »

 • image description

  Linköpings kommun och VTI tecknar samarbetsavtal

  2006-01-12

  Nyhet. Genom ett fördjupat samarbete mellan Linköpings kommun och VTI stärks arbetet kring säker och hållbar trafik i Linköping. I samband med Transportforum 11 januari signerades en avsiktsförklaring  mellan parterna. Avtalet signerades av Lena Micko,... Läs mer... »

 • image description

  150 miljoner till forskning inom vägteknik

  2006-01-11

  Nyhet. Vägverket satsar 30 miljoner per år under en femårsperiod på vägteknikforskning inom det virtuella FUD-centrumet BUD (Byggande, Drift och Underhåll inom vägteknikområdet). VTI är koordinator för centrumet.- Den satsning som Vägverket gör på det virtuella... Läs mer... »

 • image description

  Pressmeddelande: Kvinnlig krockdocka kan ge förbättrat skydd i trafiken

  2006-01-11

  Nyhet. VTI har tillsammans med Chalmers påbörjat arbetet med att fastställa de dynamiska egenskaperna av en genomsnittlig kvinna. Dessa kommer att användas för att utveckla världens första krockdocka baserad på en genomsnittlig kvinna. Dagens krockdockor är... Läs mer... »

 • image description

  VTI:s trafiksäkerhetsbarometer

  2006-01-09

  Nyhet. Cirka 440 personer omkom i trafiken under 2005. Drygt 40 personer omkom i trafiken under december månad. Därmed uppgår totala antalet omkomna i trafiken för hela år 2005 till ca 440, det lägsta antalet sedan åren 1945 och 1946 då 299 resp. 461 personer omkom.... Läs mer... »