Nyhetsarkiv

 • image description

  Förstudie angående databas för EMFO

  2005-12-20

  VTI-publikation. Inom EMFO, som är ett forskningsprogram inom området emissioner från vägfordon, traktorer och större arbetsmaskiner, har planer presenterats på att bygga upp en databas som blir en samlad kunskapsplattform tillgänglig via internet. I föreliggande förstudie... Läs mer... »

 • image description

  Kommunpolitikers syn på trafiksäkerhet. En intervjustudie

  2005-12-20

  VTI-publikation. Syftet med studien var att belysa kommunpolitikers inställning till och arbete med trafiksäkerhet samt se hur politikernas inställning avspeglas i beslutsprocesser rörande trafiksäkerhetsfrågor. Dessutom var syftet att se om det även fanns några skillnader... Läs mer... »

 • image description

  VTI:s trafiksäkerhetsbarometer

  2005-12-15

  Nyhet. Nästan 400 omkomna i trafiken under årets första elva månader.Cirka 31 personer omkom i trafiken under november månad. Det är ungefär lika många som för samma månad förra året (29) men väsentligt lägre än genomsnittet 45 för åren 1996 – 2003.Hittills i år... Läs mer... »

 • image description

  Undersökning av dubbslitaget vintern 2004/2005 och validering av VTI:s slitagemodell

  2005-12-15

  VTI-publikation. VTI har under lång tid följt upp beläggningsslitaget från dubbtrafiken genom provvägar och kontrollsträckor. Vintern 2004/2005 utfördes slitagemätningar på ett antal utvalda kontrollsträckor i Stockholmsregionen. Syftet med undersökningen är att se om... Läs mer... »

 • image description

  Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet – förändring under perioden 2000–2003

  2005-12-15

  VTI-publikation. VTI har via enkät till landets kommuner följt upp förändringar som skett på det kommunala väg- gatunätet. Bland annat har enkäterna behandlat frågor som gäller gång- och cykelpassager samt skyltad hastighet. Den första enkäten skickades ut årsskiftet... Läs mer... »

 • image description

  Stockholmsförsöket utvärderas

  2005-12-13

  Nyhet. Stockholmsförsöket består av två delar; kollektivtrafiken förstärks kraftigt och trängselskatt införs. Syftet med Stockholmsförsöket är att minska antalet fordon på de mest trafikerade vägarna under morgon och eftermiddag. Man vill även förbättra miljö och... Läs mer... »

 • image description

  Uppföljning mötesfria vägar. Halvårsrapport 2004:2

  2005-12-13

  VTI-publikation. Detta är den 14:e utvärderingsrapporten i Vägverkets (VV:s) utvecklingsprogram alternativa 13 m-vägar, sedan 2002 benämnt ”Uppföljning mötesfria vägar”. Syftet med programmet är bl.a. att finna och klarlägga standard- och kostnads¬nivåer för föreslagna... Läs mer... »

 • image description

  Pressmeddelande: Utmaning för SUV-ägare välja rätt däck

  2005-12-08

  Nyhet. SUV-däcken (Sport Utility Vehicles) ökar i användning från år till år och var 17:e nybil är en SUV. Konsumenter med en SUV har fler däcktyper att välja mellan jämfört med ägaren av en personbil, med allt från rena terrängdäck till lågprofildäck. Det gör att... Läs mer... »

 • image description

  Trafiksäkerhet på länk i tätort

  2005-12-07

  VTI-publikation. Föreliggande undersökning ingår i projektet Effektmodeller för vägtrafikanläggningar (EMV), som bekostas av Vägverket. Undersökningen fokuserar på säkerheten på länk i tätort – gatuavsnitt där större korsningar har exkluderats. Undersökningen begränsas till... Läs mer... »