Nyhetsarkiv

 • image description

  Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden. Resultat från en enkätundersökning

  2005-04-26

  VTI-publikation. En enkät innehöll tre olika framtidsbilder för trafikens utformning i centrala Örebro skickades ut till invånarna i Örebro. Enkäten finns med som bilaga till rapporten. Närmare 17 (16,8) procent av de tillfrågade anser att centrala Örebro i högre grad än idag... Läs mer... »

 • image description

  Avkörning i LECA

  2005-04-19

  VTI-publikation. Fyra avkörningsförsök i en bädd bestående av leca-kulor har utförts i farterna 30, 50, 70 och 90 km/h. Kortfattat kan sägas att materialet inte uppvisar de fartreducerande egenskaper som tidigare hävdats, och effekten kan sägas vara måttlig i förhållande till... Läs mer... »

 • image description

  Unikt krockprov med buss genomfört

  2005-04-18

  Nyhet. VTI genomförde helgen ett unikt tungt krockprov. En buss på 13 ton krockades in i ett broräcke. Här har du möjlighet att se film och bilder från det tunga krockprovet.Bussen kördes in i 72,3 km/h i ett broräcke i 20 graders vinkel. - Det gick oerhört bra,... Läs mer... »

 • image description

  VTI:s trafiksäkerhetsbarometer

  2005-04-18

  Nyhet. 99 trafikdödade under det första kvartalet.Preliminärt omkom ca 38 personer i trafiken under mars 2005 (varav 6 under påskhelgen) jämfört med ca 26 i mars förra året. Genomsnittligt under perioden 1996–2004 har antalet dödade under mars varit 34, med 24 som... Läs mer... »

 • image description

  VTI:s trafiksäkerhetsbarometer

  2005-04-18

  Nyhet. 99 trafikdödade under det första kvartalet.Preliminärt omkom ca 38 personer i trafiken under mars 2005 (varav 6 under påskhelgen) jämfört med ca 26 i mars förra året. Genomsnittligt under perioden 1996–2004 har antalet dödade under mars varit 34, med 24 som... Läs mer... »

 • image description

  Polisens personliga utrustning i olycka

  2005-04-18

  VTI-publikation. VTI blev kontaktade av Rikspolisstyrelsen med anledning av interna funderingar specifikt efter en trafikolycka där en kvinnlig polis förolyckats. Även om inget vid denna olycka specifikt pekat på att den utrustning som polisen bar på sin uniform direkt... Läs mer... »

 • image description

  Östergötland visar bredd i arbetet mot rattfylleri

  2005-04-12

  Nyhet. Var 60 timme dödas någon på grund av rattfylleri. Varje dag kör ca 16 000 personer berusade på våra vägar. Varje år dödas ca 150 människor och över 1 000 skadas allvarligt. Arbetet mot rattfylleri handlar om att rädda liv och att minska antalet drabbade. I... Läs mer... »

 • image description

  Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag

  2005-04-11

  VTI-publikation. För investeringsplanering av vägar och gator har man sedan länge haft kalkylmodeller för beräkning av olika effekter: förutom kostnader för planerings- och byggnadsprocesserna även förändringar av restider, olycksrisker och mycket annat.Drift- och... Läs mer... »

 • image description

  Funktionsupphandling av väg- och banhållning

  2005-04-11

  VTI-publikation. Vid VTI har temat ”Konkurrensutsättning och upphandling inom transportsektorn” genomförts. Temat har finansierats av Vinnova och Banverket.Detta meddelande utgör slutredovisning av delprojektet ”Funktionsupphandling av väg- och banhållning – problem och... Läs mer... »

 • image description

  Ny grafisk profil stärker VTI:s konkurrenskraft

  2005-04-05

  Nyhet. Från och med idag har VTI en ny grafisk profil. Bland annat har logotypen och profilelement som färger, dekor och typografi förändrats. Detta påverkar utseendet på bland annat den här webbplatsen, trycksaker och broschyrer. Urban Karlström, generaldirektör... Läs mer... »