Per Henriksson

Bild på Per Henriksson
Befattning:
Forskningsassistent
Organisatorisk tillhörighet:
Mobilitet, aktörer och planering
Telefon:
+46 13 20 41 78
Mobiltelefon:
+46 70 917 42 04
E-post:
per.henriksson@vti.se
Postadress:
581 95 Linköping

Arbetsuppgifter

Forskar i huvudsak om äldre trafikanters mobilitet och trafiksäkerhet men även om mc. Analyserar enkätdata och olycksstatistik. Genomför litteraturöversikter. Konstruktion av webbenkäter. Fältobservationer av bilbältes- och cykelhjälmsanvändning.

Utbildning

Fil. kand. i statistik

VTI-publikationer

rss
Tidigare VTI-publikationer »

Kollegor

Alla kollegor »