Kerstin Robertson

Bild på Kerstin Robertson
Befattning:
Forskningschef
Organisatorisk tillhörighet:
Miljö
Telefon:
+46 13 20 42 02
Mobiltelefon:
+46 70 943 04 99
E-post:
kerstin.robertson@vti.se
Postadress:
581 95 Linköping

Arbetsuppgifter

Kerstin är forskare vid enheten Miljö och trafikanalys vid VTI. Hon är fil dr inom miljöforskningsområdet från Tema Vatten vid Linköpings universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är praktisk lokal planering för hållbar utveckling med cykling i fokus, både med avseende på organisation och planerings-process och med avseende på faktorer och åtgärder. Hon har bland annat arbetat med stadsplanering för hållbara transporter, transportindikatorer, processutvärdering av kommunalt mobilitetsarbete och miljöledning i kommunal verksamhet. Kerstin har en bred erfarenhet av projektledning, bland annat från EU-projekt . För närvarande arbetar hon bland annat med mätning av cykeltrafik och leder ett projektet "Systematisk utvärdering av cykling i städer/stadsdelar med olika grad av utglesning/förtätning och funktionsblandning. Hon är även avsvarig för ett WP i EU-projektet DELTA som syftar till att utveckla planeringsstöd för att utveckla effektiva transport-system i turistregioner med kraftigt varierande trafikbelastning.

Relaterade tjänster

  • Mobility management

    På VTI arbetar vi med olika typer av uppdrag kring området Mobility Management.