Inge Vierth

Bild på Inge Vierth
Befattning:
Utredningsledare
Organisatorisk tillhörighet:
Transportekonomi
Telefon:
+46 8 555 770 32
Mobiltelefon:
+46 70 943 04 94
E-post:
inge.vierth@vti.se
Postadress:
Box 55685, 102 15 Stockholm

Övriga Publikationer

Vierth, I; Schleussner,H.; Impacts of different environmentally differentiated truck charges on mileage, fleet composition and emissions in Germany and Sweden, CTS working paper 2012:22:

Vierth, I, Vad skulle en likabehandling av transportslagen innebära för näringslivets transportval: exemplifiering för några varuslag och relationer, CTS working paper 2012:20
de Jong, G; Vierth, I.; Tavassy, L.; Ben Akiva, M., Recent developments in national and international freight transport models within Europe, Transportation, published online, 13 June 2012,
Vierth, I, 15 years deregulated rail freight market – lessons from Sweden, ETC Conference proceedings 2011 
Vierth, I; Wieweg, L; Johansson, M., I Samgodsmodellens kölvatten – att följa arbetet med modellutveckling (Trafikanalys PM 2011:7)

VTI-publikationer

rss
Tidigare VTI-publikationer »

Kollegor

Alla kollegor »