Annika Jägerbrand

Bild på Annika Jägerbrand
Befattning:
Forskare
Organisatorisk tillhörighet:
Miljö
Telefon:
+46 13 20 42 19
Mobiltelefon:
+46 70 943 04 92
E-post:
annika.jagerbrand@vti.se
Postadress:
Box 55685, 102 15 Stockholm

Min tidigare forskning handlade om:

Växtsamhällen i ett förändrat klimat med fokus på alpina områden. Mossekologi och temperaturresponser hos mossor.

Arbetsuppgifter

Forskningsprojekt om: vägmiljön, viltolyckor, miljöeffekter av transportsystemet, erosionsbenägenhet i vägkanten, väg- och gatubelysning.

Utbildning

Filosofie doktor i växtekologi med inriktning mot klimatförändringar vid Göteborgs universitet, 2005

VTI-publikationer

rss
Tidigare VTI-publikationer »

Kollegor

Alla kollegor »