Anita Ihs

Bild på Anita Ihs
Befattning:
Avdelningschef
Organisatorisk tillhörighet:
Forskningsavdelning Infrastruktur
Telefon:
+46 13 20 40 31
Mobiltelefon:
+46 70 943 04 15
E-post:
anita.ihs@vti.se
Postadress:
581 95 Linköping

Arbetsuppgifter

Dr Anita Ihs är sedan april 2009 forskningschef för enheten Drift och Underhåll. Hon började 1994 som projektledare och forskare vid VTI inom området drift och underhåll av vägar. Hon har arbetat med FOU-kontrakt från Vägverket samt även från EU Kommissionen och andra uppdragsgivare. Ett av de huvudsakliga forskningsområdena rör "pavement management system" (PMS) och i detta fall framförallt trafikanteffekter av vägytans tillstånd.

Dr Ihs har varit projektledare för ett ramprojekt kallat "Vägytans trafikeffekter" under perioden 1998–2004, där syftet var att förbättra och komplettera trafikeffektmodellerna i det svenska PMS. För närvarande är hon projektledare för ett större projekt på uppdrag av Vägverket som bland annat syftar till att undersöka och öka förståelsen för vilka krav/förvänt-ningar trafikanterna har på vägars (vägytors) tillstånd och vilka faktorer (komfort, restid, säkerhet, etc.) som påverkar dessa. Ett annat forskningsområde är tekniker och metoder för vinter-väghållning. Dr Ihs har bland annat deltagit i COST 344: Improvments to Snow and Ice Control on European Roads. Dr Ihs är sedan september 2006 koordinator för EU-projektet HeavyRoute (Intelligent Route Guidance for HeavyVehicles) inom 6:e ramprogrammet. Projektet pågår till juni 2009. Hemsida: http://heavyroute.fehrl.org. Dr Ihs har också varit aktiv deltagare i EU-projektet INTRO (Intelligent Roads) inom 6:e ramprogrammet. Under 2005–2008 var Dr Ihs vidare projektledare för ett stort nordiskt projekt p

VTI-publikationer

rss
Tidigare VTI-publikationer »

Kollegor