Vägmateriallaboratorium, tjänster

VTI:s vägmateriallaboratorium genomför provning och analyser på alla typer av vägmaterial asfalt, bindemedel, stenmaterial och övriga obundna material som bärlager och förstärkningslager. Laboratoriet utför även provning av alternativa vägmaterial som till exempel slagg, askor och krossad betong.

Laboratoriet är ackrediterat för de mest frekvent förekommande provningsmetoderna inom vägbyggnadsområdet enligt SS-EN ISO/IEC 17025 (SWEDAC nr 1132).

Uppdragen vi utför handlar om allt från enstaka provningar till skadeutredningar och större forskningsprojekt.

Att vi är ett laboratorium inom ett forskningsinstitut betyder att vi har tillgång till en bred kompetens inom vägbyggnadsområdet . Detta gör att vi kan hjälpa våra kunder genom att rekommendera lämpliga undersökningar även när mycket specifika problem och frågeställningar uppstår.

Vi erbjuder bland annat

 • standardprovningar för vägmaterial (vanligtvis enligt Europastandarder, se även prislista)
 • provning av alternativa vägmaterial
 • kvalitetskontroll
 • funktionsprovning, av asfalt och bitumen
 • dynamisk treaxiell provning, test av obundna material som till exempel bär- och förstärkningslager samt alternativa material
 • provning av avisningsmedel
 • skadeutredningar och utredningar i samband med tvister
 • helhetssyn av provtagning, provning och bedömning av tjärhaltiga beläggningar
 • materialbedömning och proportionering
 • kornstorleksfördelning på finkorniga material med laserdiffraktion (10 nm – 1 mm)
 • Tjällyftning och/eller frostbeständighet (frys-tö)

 

Vid insändning av prover bifoga beställning/följebrev och märk med "Väglab" och lämplig kontaktpersons namn (på VTI). Skicka till:


VTI
Väglab
581 95 Linköping

 

Foto: VTI/Hejdlösa Bilder AB

Kontakt