Vägmateriallaboratorium, tjänster

VTI:s vägmateriallaboratorium genomför provning och analyser på alla typer av vägmaterial från asfalt, bindemedel, stenmaterial och övriga obundna material som bärlager och förstärkningslager till broisoleringsmaterial. Laboratoriet utför även provning av alternativa vägmaterial som till exempel slagg, askor och krossad betong.

Laboratoriet är ackrediterat för de mest frekvent förekommande provningsmetoderna inom vägbyggnadsområdet enligt SS-EN ISO/IEC 17025 (SWEDAC nr 1132).

Uppdragen vi utför handlar om allt från enstaka provningar till skadeutredningar och större forskningsprojekt.

Att vi är ett laboratorium inom ett forskningsinstitut betyder att vi har tillgång till en bred kompetens inom vägbyggnadsområdet . Detta gör att vi kan hjälpa våra kunder genom att rekommendera lämpliga undersökningar även när mycket specifika problem och frågeställningar uppstår.

Vi erbjuder bland annat

  • rutinprovning
  • funktionsprovning, asfalt
  • provning av alternativa vägmaterial
  • provning av broisoleringssystem och avisningsmedel
  • produktions- och kvalitetskontroll
  • skadeutredningar och utredningar i samband med tvister
  • utredning vid tjärproblematik, helhetssyn av provtagning, provning och bedömning av tjärhaltiga beläggningar
  • dynamisk treaxiell provning, test av obundna material som till exempel bär- och förstärkningslager samt alternativa material
  • permeabilitetsbestämning
  • materialbedömning och proportionering.


Fotograf, Lasse Hejdenberg

Kontakt